A

Järvenpään uudet palvelualuejohtajat esitetään rekrytoitaviksi kesään mennessä

24.01.2020

Järvenpään Opetuksen ja kasvatuksen sekä Hyvinvoinnin palvelualuejohtaja Marju Taurula jää eläkkeelle 1.6.2020. Lomille hän jää jo maaliskuun alussa. Kaupunginjohtajan esitys on, että Taurulan johtamaa organisaatiota järjestellään uudelleen ja palvelualuejohtajia palkataan kaksi. Tavoitteena on tehdä uusien johtajien valinta kesäkuuhun mennessä.

- Asian laajan kokonaistarkastelun jälkeen olen tullut siihen lopputulokseen, että kasvava kaupunki tarvitsee tähän kokonaisuuteen kaksi palvelualuejohtajaa vastamaan tulevaisuuden kunnan toimintamallien asettamiin haasteisiin, kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen sanoo.

- Organisaatiomuutos tehdään kustannusneutraalisti. Uusilla palvelualuejohtajilla on aloitettuaan mahdollisuus vaikuttaa tapaan, jolla se toteutetaan, hän painottaa.

Esitetty virkojen määrän ja työnjaon muutos edellyttää muutoksia hallintosääntöön. Päätöksen näistä muutoksista ja virkojen kelpoisuuksista tekee kaupunginvaltuusto kokouksessaan 24. helmikuuta. Virkojen täytön valmistelee henkilöstöasiain jaosto laajennetulla kokoonpanolla sekä kaupunginhallitus. Palvelualuejohtajien virkojen hakuaika on näillä näkymin maaliskuussa.

Palvelualuejohtaja Marju Taurulan sijainen on toimintasäännön mukaisesti talouspäällikkö Topi Luostarinen, joka hoitaa tehtävää kesään saakka, kunnes uudet johtajat on valittu.

Takaisin