A

JYK-kouluhanke palaa kaupunginhallituksen käsittelyyn

14.11.2019

Nyt selvitetään myös yksityisrahoitteisen liikuntahallin toteuttamista kampukselle

Listatiedote

 

Järvenpään Yhteiskoulun (JYK) hankkeen eri rakentamisvaihtoehtoja on tarkasteltu lautakunnissa ja nyt hanke etenee kaupunginhallitukseen 18.11.

Kaupunginhallitukselle esitetään nyt kolmea eri vaihtoehtoa JYK-koulukampuksen rakentamiseksi Urheilukadun eteläpuolelle. Vaihtoehdot poikkeavat toisistaan siinä, onko uudisrakennuksessa kiinteät liikuntatilat vai rakennetaanko erillinen liikuntahalli. Erillisessä liikuntahallissa on kaksi vaihtoehtoa: kaupungin omalla rahalla rakennettava pienempi halli tai yksityisellä rahoituksella toteutettava suurempi halli, joka sijoittuisi nykyisen Juholan koulun paikalle. Yksityisellä rahoituksella toteutettavalla hallilla tarkoitetaan alun perin Kartanon koulun yhteyteen suunniteltua liikuntahallia, jolle kaupunginvaltuusto on jo aikaisemmin myöntänyt ehdollisen takauksen.

Kaupunginhallitus tekee nyt päätöksen uudisrakennuksen ja Kansankoulunkadun perusparannuksen suunnittelun aloittamisesta. Liikuntatilojen selvitystä jatketaan vielä ja asia tuodaan myöhemmin erikseen kaupunginhallitukseen.

JYK Urheilukadun korvaava uusi rakennus on kaupungin palveluverkkosuunnitelmassa linjattu yhtenäiskouluksi, johon sijoittuu yhteensä noin tuhat lasta. Uudessa koulussa tulee opiskelemaan sekä perus- että esiopetuksen oppilaita. Uuteen rakennukseen tulevat siirtymään myös Juholan koulun oppilaat sekä Keskustan päiväkodin päiväkotiryhmät.

JYK-hanke oli aiemmin hyväksytty kaupungin vuoden 2019 talousarvioon, mutta hanke keskeytettiin tilaajan budjetin ylittävän tarjouksen takia. Nyt käsittelyyn tuotava kokonaisuus on huomattavasti aiempaa laajempi sisältäen esimerkiksi nykyisen Juholan koulun vaatimat 550 neliötä, Kansankoulunkadun rakennuksen saneerauksen sekä tuotantokeittiön. Hankkeen kokonaiskustannusarvion haitari on tällä hetkellä 41,4 miljoo-nasta 51,9 miljoonaan euroa riippuen liikuntatilaratkaisusta.


Monikäyttöisiä ja muuntojoustavia tiloja

Uusi JYK rakennetaan opetussuunnitelman mukaisesti joustavaksi oppimisympäristöksi, joka mahdollistaa koululaisille ja koulun henkilöstölle niin tiloiltaan kuin teknologialtaankin modernin sekä oppilaslähtöisen ja yhteisöllisen oppimisympäristön.

Uusi JYK yhdistää eri toimijat saman katon alle. Tarkoituksena on, että koulun tiloja käytetään tehokkaasti ja monipuolisesti aamusta iltaan, jolloin koulu on vain yksi monista rakennuksen käyttäjistä. Rakennuksen tulevia käyttäjiä opetustoimen lisäksi ovat muun muassa varhaiskasvatus, liikuntapalvelut, Järvenpään Opisto ja Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto.

Mikäli kaupunginhallitus hyväksyy JYK-rakentamishankkeen, rakentaminen päästäneen aloittamaan elokuussa 2020 ja uusi JYK valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä. Näillä näkymin koululaiset pääsisivät aloittamaan opiskelun uudella JYK-kampuksella alkuvuodesta 2023

Katso tarkemmin kaupunginhallituksen esityslista 18.11.2019.


Takaisin