A

Valtuusto hyväksyi talousarvion sekä pitkän tähtäimen investointiohjelman

12.11.2019

Valtuusto hyväksyi kaupungin investointiohjelman seuraavalle kymmenelle vuodelle vilkkaan keskustelun ja äänestysten jälkeen. Päätökseen sisällytettiin kaksi toimenpidealoitetta, jotka ovat investointitarpeiden tarkastelu ja mitoitus kaupungin oletetun kantokyvyn mukaisiksi sekä Sibeliuksenväylän alikulun rakentamisen hyöty-haittasuhteiden tarkastelu. 

Kaupungin investointiohjelma 2020–2029 on mittava kaupungin heikentyneestä taloustilanteesta huolimatta. Investoinnin hankkeita ja toteuttamisaikatauluja on kuitenkin arvioitu entistä tarkemmin. Suurimpia lähivuosien investointeja ovat Järvenpään Yhteiskoulun, Harjulan koulun ja Hyvinvointikampuksen rakentaminen. 10-vuotiskauden nettoinvestoinnit ovat yhteensä 550 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmakaudelle investoinneista ajoittuu 43 % kaikista investoinneista. 

Taloussuunnitelma 2020–2023 ja talousarvio 2020 sai myös valtuuston hyväksynnän muutosesitysäänestysten jälkeen. Opetuksen ja kasvatuksen liikkumavaratoimenpiteistä jätetään käyttämättä 50 % koskien koulujen avustus- ja ohjaushenkilöstön ja varhaiskasvatuksen ryhmäavustajien vähentämistä.

Kaupungin tulos pysyy toteutettavista tasapainottamistoimenpiteistä huolimatta negatiivisena taloussuunnitelmakauden kaksi ensimmäistä vuotta.  Taloussuunnitelma on laadittu siten, että kaupungin tulos on positiivinen vuonna 2022 ja siitä eteenpäin. Tulos on saavutettu tehostamalla toimintaa ja vähentämällä palvelutoiminnan nettomenoja sekä investointeja.

Taloussuunnitelma sisältää merkittävän määrän liikkumavaratoimenpiteitä suunnitelmakaudella, mm. kaupungin toimintojen käytössä olevien tilojen ja tilakulujen karsinnan 10 %:lla vuoteen 2022 mennessä. Liikkumavaralistaan ei sisälly seuraavia toimenpiteitä: maksullisen pysäköinnin ja alle 18-vuotiaiden liikuntapaikkamaksujen käyttöönotto ja resurssiopettajista luopuminen. Suunnitelmassa on myös huomioitu valtuuston aiemmin tekemä päätös HSL:ään liittymisestä vuoden 2022 alusta. Tulorahoituksen riippuvuutta maanmyyntituloihin pyritään vähentämään.

Veroperusteet pysyvät ennallaan vuonna 2020, lukuun ottamatta rakentamattoman rakennuspaikan veroprosenttia, joka korotettiin 4,35 %:sta 6 %:iin.

Veroperusteet vuodelle 2020 ovat seuraavat:

 • kunnallisveroprosentti 19,75 %
 • kiinteistöveroprosentit:
  • yleinen kiinteistövero 1,35 %
  • vakituinen asuinrakennus 0,55 %
  • muu asuinrakennus 1,15 %
  • rakentamaton rakennuspaikka 6,00 %
  • yleishyödyllinen yhteisö 0,50 %   

 Perhelän tontin myynti sai myös valtuuston hyväksynnän. Kaupunki myy Perhelän tontin YIT:lle yhdessä laaditun toteuttamissopimuksen mukaisin ehdoin. Tavoitteena on, että Perhelän korttelia päästään rakentamaan vuonna 2021.

 Resurssiviisas tiekartta 2030 hyväksyttiin myös illan kokouksessa. Järvenpään kaupunki on sitoutunut resurssiviisaustavoitteisiin (hiilineutraalius, jätteettömyys ja kestävä kulutus vuoteen 2050 mennessä) sekä pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä.

 

 

Takaisin