A

#Uutta koulua -konferenssi Järvenpäässä: Vuorovaikutusta ja tilaa uuden luomiselle

14.11.2019

Uutta koulua kuva

Järvenpää-talon Sibelius-sali täyttyi noin 200 opetusalan ammattilaisesta 12.11. #Uuttakoulua -konferenssiin. #Uutta koulua on perusopetuksen hanke, johon osallistuu 16 Uudenmaan kuntaa. Hankkeessa on mukana yhteensä 50 koulua. Järvenpäästä hankkeeseen on lähtenyt mukaan seitsemän koulua.

Opetusministeri Li Andersson totesi #Uuttakoulua -konferenssissa, että koulu on ikään kuin yhteiskunta pienoiskoossa ja se on olennainen osa suomalaista arkea. Yhteiskunnan muutokset näkyvät väistämättä myös kouluissa. Andersson lupasi ministeriön tukea opetuksen eri nivelvaiheisiin.

Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen korosti, että koulujen tulee pysyä mukana globaalissa muutoksessa. Kouluissa tulee luoda mahdollisuuksia avoimelle vuorovaikutukselle ja kohtaamiselle. Koulu voi uudistua vain sisältäpäin ja yhdessä tehden.

Järvenpäässä pidetyssä konferensissa pohdittiin, mihin suuntaan koulun kehittämistä pitäisi viedä, jotta se toteuttaisi tehtäväänsä parhaalla mahdollisella tavalla. Seminaarissa käsiteltiin myös tiedolla johtamista, lasten oikeuksia ja lapsivaikutusten arviointia kuntien päätöksenteossa sekä peruskoulun tulevaisuuden näkymiä oppimistulosten ja hyvinvoinnin valossa.

Vuoden mittaisen #Uuttakoulua -hankkeen tavoitteena on kehittää kouluihin uusia pedagogisia ja hyvinvointia vahvistavia toimintatapoja. Tarkoituksena on myös vahvistaa avointa ja yhteisöllistä toimintakulttuuria koulujen ja vanhempien kesken.

Li Andersson

Opetusministeri Li Andersson #Uuttakoulua -seminaarissa Järvenpäässä 
kuva: Satu Hart

 

Takaisin