A

Varhaiskasvatuksen tehtävänimikkeet muuttuvat

21.10.2019

Varhaiskasvatuksen tehtävänimikkeet muuttuivat syyskuussa 2018 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain myötä. Laissa säädetään varhaiskasvatuksen opettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan, varhaiskasvatuksen sosionomin, varhaiskasvatuksen lastenhoitajan ja päiväkodin johtajan kelpoisuuksista.

Järvenpäässä varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtävänimikkeet muuttuvat varhaiskasvatuslain mukaisiksi syksyn 2019 aikana. Varhaiskasvatuksen esimies on jatkossa nimikkeeltään päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja varhaiskasvatuksen opettaja ja lastenhoitaja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.

Varhaiskasvatuksen sosionomi -nimike otetaan käyttöön, kun nimikkeellä rekrytointi tule ajankohtaiseksi, eli aikaisintaan vuonna 2023.

Takaisin