A

Vanhankylänniemi on heräämässä eloon kesäksi

14.03.2019

Vanhankylänniemen kartano on heräämässä eloon kesäksi 2019. Järvenpään kaupunginhallituksen päätettävänä on 18.3. kesän toiminta ja ehdotuksena on perustaa Vanhankylänniemen kartanoon ammatillinen työpajakahvila kaupungin omana toimintana. Toinen esiteltävä vaihtoehto on jatkaa yrittäjävetoisella mallilla, jonka uusia mahdollisuuksia myös selvitetty. 

Vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja Jari Lausvaara kertoo työpajamallista:

– Haluamme nyt antaa mahdollisuuden toisenlaisen toimintamallin kokeilulle. Ammatillisen työpajan perustamista Vanhankylänniemeen on pohdittu jo pitkään.

Vanhankylänniemen työpajakahvilassa päästäisiin tuottamaan paitsi ammattimaisia majoitus- ja ravitsemispalveluita, myös osaamisen kehittämiseen ja työllistymisen edistämiseen liittyvää palvelua kaupunkilaisille. Toiminnassa on tarkoitus hyödyntää lounaskahvio Cooperin Kulman ammatillisen työpajatoiminnan valmiita toimintamalleja. Vanhankylänniemessä jo sijaitseva rakentavien alojen Liito-työpajan toiminta on mahdollista integroida yhteen kahvila- ja majoitustoiminnan kanssa. Työpajakahvila tarjoaa mahdollisuuden ravintola- ja cateringalan tutkinnonosien suorittamiseen.

Työpajakahvilan toimintaa ohjaivat ruokapalvelu- ja ohjaustyön ammattilaiset. Toiminnan käynnistäminen edellyttää kolmen työntekijän rekrytoimista. Ammattipaja pyörittäisi kahvila-ravintolatoiminnan lisäksi mökkien vuokrausta ja palvelisi taide- ja pop up -tilan käyttäjiä. Caravan -alueen toiminta ja sen mukaan liittäminen arvioidaan myöhemmin erikseen.

Kahvilatoiminnan järjestäminen edellyttää vähintään 60 000 euron investointia pintaremonttiin sekä keittiön laitteiden ja kalusteiden uusintaan. Nämä investoinnit olisi tehtävä, vaikka Vanhankylänniemessä päädyttäisiin yrittäjävetoiseen ratkaisuun. Keittiöinvestoinnille voidaan osoittaa määräraha talousarvioon varatuista kehitysinvestoinneista, joten hankkeesta ei aiheudu lisämäärärahatarvetta.

Jos työpajakahvila päätetään perustaa, se toimii Vanhankylänniemessä kesäaikaan. Tarkoituksen on avata kahvila kesäkuun alussa. Talviajaksi työntekijät siirtyisivät Lounaskahvio Cooperin kulman catering-toimintaan. Ajatuksena on jatkaa työpajakahvilaa myös kesällä 2020.

Yrittäjävetoisen mallin perusperiaate olisi kesäkauden yli menevä kartanorakennuksen vuokraus kahvila- ja tai ravintolatoimintaan. Kiinnostuneet yrittäjät tarjoaisivat omia palvelujaan avoimella kilpailutuksella. Yrittäjä esittäisi kaupungille liiketoimintasuunnitelman sekä ehdotuksen vuokran suuruudesta, joka olisi sidottu sopimusaikana syntyvään liikevaihtoon tietyllä prosenttiosuudella. Yrittäjä ehdottaisi mallissa itse myös toiminnan laajuutta - esimerkiksi sitä sisältyykö liiketoimintaan karavaanaritoiminnan pyörittäminen. Ehdotukset arvioitaisiin sekä laadullisin että taloudellisin perustein siten, että kokonaisuus lisää alueen vetovoimaa varsinkin kesäkaudella sekä tuottaa kaupungin kannalta edullisimman taloudellisen yhtälön. Yrittäjän kanssa tehtäisiin tässä mallissa 1+1 kautta kattava sopimus.

Takaisin