A

Vanhankylänniemen miljöösuunnitelma ei estä alueen uudenlaista käyttöä

30.10.2019

Vanhankylänniemi_saunalaituri

Vanhankylänniemen tulevaisuutta linjaava miljöösuunnitelma valmistui syyskuussa. Suunnitelma on suuntaa-antava.

Suunnitelma jatkaa siitä, mihin viimevuotinen Vanhankylänniemen kehittämissuunnitelma jäi ja antaa alueen tulevalle kehittämiselle raamit. Suunnitelma on ohjaava: arvioitua 3,8 miljoonan euron budjettia voidaan tarkentaa matkan varrella tai toteuttaa osakokonaisuuksina.

Suunnitelman on laatinut Sitowise Oy.

Toiminta yhteen sovitettavissa ympäristön kanssa

Suunnitelmassa Vanhankylänniemen kulttuurimaisema, kartanonpuisto ja Niemennokan huvilapuutarha kunnostetaan ja palautetaan niin, että alueen kulttuurihistorialliset arvot säilyvät. Vanhankylänniemen ympäristö ja erilaiset toiminnot voidaan sovittaa yhteen niin nykyisten kuin tulevienkin toimijoiden kanssa.

Isoimmat kulut syntyisivät Vähäjärven pohjukan, Niemennokan ja frisbeegolfradan sekä Kartanonpuiston ja leikkipaikan rakentamisesta.

Vesakoituneet rannat kuriin kunnostamalla

Vanhankylänniemen rantojen umpeenkasvu on ekologinen haaste. Kun vesakoituneet rannat valtaavat alaa, esimerkiksi laidunmaat ja hakamaat harvinaistuvat ja niille tyypillisistä eliölajeista tulee uhanalaisia.

Yksittäiset, arvokkaat puulajit ovat Vanhankylänniemellä ahtaalla, kun ne ovat jääneet tiheän puuston keskelle. Lisäksi alueella on todettu kallisarvoisia luontotyyppejä, kuten lehtoa ja kallioketoa, kasvilajeista keltamataraa, keltavuokkoa ja ketoneilikkaa sekä eläinlajeista lepakoita.

Suunnitelmassa kunnostamista tehdään niin, että vesakko ja vähempiarvoinen puusto poistetaan. Rantojen vanhat, maisemallisesti arvokkaat puut hoitoleikattaisiin ja niitä elvytettäisiin. Vähä- ja Tuusulanjärven rannat rajataan ja hoidetaan pitämällä avoimina tai puoliavoimina laiduntavien eläinten, esimerkiksi lampaiden, avulla.
Kartanon lähiympäristöstä pääosin ajoliikenteeltä suljettu
Suunnitelmassa Vanhankylänniemen leikkipaikka, uimaranta ja hiihtoreitti säilytetään sekä frisbeegolf-rata uusitaan 9-raiteiseksi.

Alueen pysäköinti jaettaisiin pienempiin yksiköihin ja Kartanon ympäristöä esitetään rajattavan pääosin ajoliikenteeltä vapaaksi alueeksi. Miljöösuunnitelmassa Kartanon välittömään läheisyyteen halutaan ainoastaan huoltoliikenne sekä muutama invapysäköintipaikka.

Miljöösuunnitelmassa esitetään myös, miten Vanhankylänniemen alueen valaistus kannattaa järjestää niin, että siinä huomioidaan alueen harrastuskäyttö sekä lepakkokannat. Polkureittien valaistus ja osa rantaraittien varren penkeistä toteutuu jo vuoden 2019 aikana.

Aluesuunnitelmaa lähdetään toteuttamaan osittain kaupungin investointisuunnitelman mukaisesti ensi vuonna.

Vanhankylänniemen miljöösuunnitelma (pdf 10 357 kt)
Vanhankylänniemen suunnitelma kartalla (pdf 4 320 kt)

Lisätietoja:
Kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autere, puh. 040 315 3269, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi
Suunnittelupäällikkö Tia Salminen, puh. 040 315 2144, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Takaisin