A

Vanhankylänniemen alueen käytön kehittämissuunnitelma on valmistunut

04.03.2019

Vuonna 2018 käynnistynyt kehittämissuunnitelman laatiminen on saatu päätökseen. Työ oli laajasti vuorovaikutteista niin alueen käyttäjien, kaupunkilaisten kuin kaupungin luottamushenkilöiden kanssa. Työn lähtökohtia ovat olleet Vanhankylänniemen alueella tehdyt lukuisat selvitykset ja kartoitukset sekä aikaisemmat asukaskyselyt ja työpajojen tulokset. Työtä on esitelty asukkaille kahdessa keskustelutilaisuudessa. Lisäksi aiheesta on järjestetty avoin MunJäke-nettikysely. Suunnittelua on ohjattu työn aikana saadun palautteen perusteella. Suunnitelma antaa pohjaa alueen tulevalle kehittämiselle kunnioittaen alueen historiaa, mutta silti eläen nykyhetkessä.

Kehittämissuunnitelma on luettavissa:  

Virkistäviä ulkoiluhetkiä Vanhankylänniemessä!

 

Lisäys 3.4.2019: Raporttista korjattu s. 41 ensimmäinen luettelotäppä

Takaisin