A

Valtuusto hyväksyi vuoden 2018 tilinpäätöksen

21.05.2019

Valtuusto hyväksyi toukokuun kokouksessaan kaupungin tilinpäätöksen vuodelta 2018. Kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.

Järvenpään kaupungin käyttötalouden toimintakulut vuonna 2018 olivat 281,8 Me. Toimintakulut ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja kasvoivat 6,3 %. Järvenpään väkiluku kasvoi edellisvuodesta 2 % eli 838 asukkaalla. Kaupungin verotulot kasvoivat 3,3 % edellisestä vuodesta. Järvenpään kaupungin tilikauden alijäämä on -12,1 Me, joka päätettiin lisätä oman pääoman edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. Lainaa kaupungilla oli 3124 euroa asukasta kohden.

Ryhmäpuheenvuoroissaan valtuutetut totesivat viime vuoden olleen muutosten vuosi sosiaali- ja terveyspalvelujen siirryttyä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymään. Järvenpään kehittymistä ja kasvua kiitettiin, vaikka toisaalta velkaantuminen huolettikin. Kymmenen vuoden investointiohjelmaa pidettiin hyvänä kehitysaskeleena pitkän tähtäimen investointisuunnittelussa. Valtuutetut kiittivät myös kaupungin viestintään panostamisesta avoimempaan ja rohkeampaan suuntaan.

Kokouksessa merkittiin tiedoksi myös kaupungin henkilöstökertomus sekä arviointikertomus vuodelta 2018.

Valtuusto valitsi seuraavalle kaksivuotiskaudelle 1.6.2019–31.5.2021 valtuuston puheenjohtajiston sekä kaupunginhallituksen jäsenet. Valtuuston puheenjohtajana jatkaa Eemeli Peltonen (SDP). Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Henry Berg (Plus) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Tiia Lintula (Vihr.).

Kaupunginhallituksen puheenjohtajana jatkaa Helinä Perttu (Kok.). Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Tomi Passi (Kesk.), ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Ulla-Mari Karhu (SDP). Valtuusto valitsi myös jäsenet ja varajäsenet kaupunginhallitukseen.

Lisäksi valtuusto hyväksyi illan kokouksessaan vuoden 2018 riskienhallintatoimenpiteiden arviointiraportin sekä muutokset kunnallistekniikan investointeihin vuoden 2019 talousarvioon.

Lisätietoja:

Takaisin