A

Tiemerkintöjä tehdään keskusta-alueiden suojateillä sekä Ainolanväylällä

16.06.2020

Uuden 1.6.2020 voimaan tulleen tieliikennelain mukaisia tiemerkintöjä ja uudelleenpäällystystöitä tehdään keskustan alueella sekä Ainolanväylällä viikoilla 25-29.

Pääkohteita ovat Ainolanväylän liikenneympyrät ja keskusta alueen suojatiet, jossa tehdään muutostyöt uuden tieliikennelain mukaan.
Uudelleenpäällystystä suoritetaan kohteiden suojateillä ja suoritetaan muut tiemerkinnät.

Urakoitsijana on Hot Mix Oy Finland.

Lisätietoja:
Aki Mäkirinta
aki.makirinta@jarvepaa.fi

Suojatie

Takaisin