A

Rantapuiston puiden kuntoarvio on valmistunut

02.09.2019

Kaupunkitekniikan toimesta on kesän aikana kartoitettu 31 puun kunto Rantapuistossa, Kolmisoinnun ympäristössä. Kuntoarvion tavoite oli tunnistaa puiston huonokuntoiset ja vaaralliset puut ja ryhtyä toimenpiteisiin niiden hoitamiseksi sekä tarvittavilta osin uusimiseksi. Puiden kuntoarvio on teetetty Silmu & Sydänpuu Oy:llä, jossa puut on tutkinut arboristi. Puut on tutkittu sekä silmämääräisesti tyven, rungon ja latvuksen osalta, että käyttämällä puun vastusta mittaavaa mikroporaa sekä äänen kulkunopeutta puun rungossa mittaavaa tomografilaitetta. Voit lukea raportin tästä: Rantapuiston Kolmisoinnun alue, puiden kuntoarvioraportti (pdf). Kuntoarviointikartta löytyy puolestaan tästä: Kolmisointu, puiden kuntoarviointikartta (pdf).

Arvioiduista puista kuntoarviossa havaittiin kahdeksan pitkälle edenneen lahon ja/tai kunnon heikkenemisen takia huonokuntoista puuta. Puita, joille on aiheutunut liian suuria vaurioita ja/tai puut eivät ole elinkelpoisia muista syistä, havaittiin 5 kappaletta. Kuntoarvioissa kyseiset puut suositellaan poistettavaksi puolen vuoden -vuoden aikana. Huonokuntoisista puista noin puolet ovat elinkaarensa päähän tulleita terijoensalavia.

Muut arvioidut 18 puuta vaativat hoitotoimenpiteitä sekä säännöllistä seurantaa. Kaupunkitekniikka toteuttaa puiden hoidollisia toimenpiteitä alueella vuosien 2019-2020 aikana huomioiden lintujen pesintäajan.

Kaupunkitekniikka hakee rakennusvalvonnalta maisematyölupaa tarvittavien 13 puun poistamiseksi. Puut suunnitellaan poistettavaksi kahdessa vaiheessa; loppuvuonna 2019 ja syksyllä 2020. Työt toteutetaan lintujen pesintä-aika huomioiden.

Poistettavien puiden tilalle Rantapuistoon tullaan istuttamaan sama määrä uusia taimia. Taimikoossa huomioidaan saatavuus ja taimilaji. Tavoite on, että istutettavat taimet olisivat jo hyvänkokoisia. Uusien istutettavien puiden puulajit valitaan poistettavia mukaillen. Poistettavien terijoensalavien tilalle istutetaan uusia, jotta puistolle luonteenomaiset terijoensalavat säilyvät alueella tulevaisuudessakin.

Kaupunkitekniikka on ollut asiasta yhteydessä Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen.

Lisätietoja: projektipäällikkö Aija Schukov, aija.schukov@jarvenpaa.fi

Rantapuisto_02092019

Takaisin