A

Liljakadulla ja Ristikkikadulla aloitetaan vesihuoltolinjan saneeraus

14.06.2019

Järvenpään kaupunkitekniikka aloittaa Liljakadun ja Ristikkikadun vesihuoltolinjan saneerauksen.

Liljakadun kiinteistöjen katselmukset ovat valmiit ja Ristikkikadun kiinteistöjen katselmukset aloitetaan viikolla 23. Työn edetessä asennutamme myös tärinämittareita mahdollisten tärinähaittojen todentamiseksi.

Työ sisältää maaleikkausta, rakennekerrosten täyttö- ja tiivistystöitä, uuden katupäällysteen asfaltointitöitä, vihertöitä, reunakivien asennustöitä, päällystys- ja viimeistelytöitä sekä vesihuoltotöitä.

Työt valmistuvat Joulukuun 2019 loppuun mennessä.

Rakentaminen tulee aiheuttamaan haittaa liikenteelle.
Liikenteen ohjaus toteutetaan työvaiheiden vaatimassa laajuudessa.

Yhteyshenkilö työmaalla:
Kunnallistekniikan asentaja Jari Kukkola puh. 040 315 3787

Kohteen rakentamiseen liittyvissä asioissa lisätietoja antaa
Työpäällikkö Jouni Korkeamäki puh. 040 315 3589
jouni.korkeamaki@jarvenpaa.fi

Takaisin