A

Kellokosken ja Nummenkylän pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivitys käynnissä

17.06.2020

Järvenpäässä ja Tuusulassa päivitetään Kellokosken ja Nummenkylän 1-luokan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat. Järvenpään ja Tuusulan rajalla sijaitsevan Nummenkylän ja Tuusulan Kellokosken pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat on laadittu yhteisraportiksi vuonna 2001.

Suojelusuunnitelmien päivittäminen aloitettiin kartoittamalla pohjavettä vaarantavat tekijät alueen asuinkiinteistöille ja yrityksille toukokuussa lähetetyillä kyselyillä. Kyselyyn voi vielä vastata kesäkuun ajan. Sähköiset linkit kyselyihin asukkaille ja yrityksille löytyvät Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilta osoitteesta: www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi etusivun alalaidasta. On tärkeää, että mahdollisimman moni alueen asukas ja yritys vastaa kyselyyn.

Kellokosken ja Nummenkylän pohjavesialueilla on tärkeä vedenhankinnallinen merkitys. Kellokosken pohjavesialueella on yksi ja Nummenkylän pohjavesialueella kolme Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän pohjavedenottamoa. Suojelusuunnitelman tarkoituksena on turvata puhtaan juoma- ja talousveden saanti kunnallisilta vedenottamoilta ja kiinteistöjen talousvesikaivoista.

Pohjavettä vaarantavien tekijöiden kartoituksen lisäksi suojelusuunnitelmassa esitetään tarvittavat toimenpiteet pohjaveden laadun ja määrän turvaamiseksi sekä laaditaan ohjeet uusien toimintojen sijoittamisesta pohjavesialueille. Suunnitelma on suositus, ja sillä on viranomaistoimintaa ohjaava vaikutus muun muassa maankäytön suunnittelussa, pohjaveden muuttamis- ja pilaamiskieltojen valvonnassa sekä lupahakemuksia ratkaistaessa.

Kellokosken ja Nummenkylän pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivitys valmistuu syksyllä 2020. Päivitystyön tekevät yhteistyössä Järvenpään kaupunki, Tuusulan kunta, Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry toimii suunnitelman laatijana.

Lisätietoja
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristösuunnittelija
Liisa Garcia
puh. 040 314 4740
etunimi.sukunimi@tuusula.fi.

Takaisin