A

Kaupunkilaisille esiteltiin Perhelä-korttelin uusi konsepti

25.06.2019

Tiistaina 25.6. järvenpääläiset kutsuttiin kaupungin ja YIT:n yhteiseen infotilaisuuteen kuulemaan Per-helä-korttelin yhteissuunnittelun etenemisestä. Järvenpään kaupungin edustajista paikalla olivat muun muassa kaupunkikehitysjohtaja Olli Keto-Tokoi, elinvoimajohtaja Marko Lehenberg, hankekehityspääl-likkö Martina Jerima, kaavoitusjohtaja Sampo Perttula ja kaupungingeodeetti Juhana Hiironen. YIT:n puolesta hanketta esittelivät yksikönjohtaja Sami Viitanen ja rakennuttajapäällikkö Mika Viitamäki sekä Aihio arkkitehtien arkkitehti Timo Meuronen.

- Olemme nyt tekemässä tulevaisuuden ratkaisua. Yhteisenä tavoitteenamme on saada Järvenpään ydin-keskustaan korkealaatuista rakentamista. Uuden Perhelän on palveltava kaupunkilaisia ja täällä työsken-televiä sekä asioivia mahdollisimman monipuolisesti, kaupunkikehitysjohtaja Olli Keto-Tokoi kertoo.
Yksi keskeisimmistä suunnittelua ohjaavista tekijöistä on ollut vetovoimaisen, viihtyisän ja monipuoli-sen konseptin rakentaminen.

- Suunnitteilla on hybridikortteli, joka yhdistää laadukkaan asumisen, monipuoliset palvelut ja työpai-kat. Vaikka rakennuksille tulee korkeutta, hallitsee jalankulkijan mittakaavaa jalustaratkaisu, jossa on mukana vanhan Osuuskaupan funkisnurkan tyyliä. Suunnittelussa on haluttu huomioida ympäristö ja historia, kertoi havainnekuvia esitellyt arkkitehti Timo Meuronen.

-Perhelä luo kokonaan uuden lähtölaukauksen koko Järvenpään keskustan kehittämiselle. Jannen elin-voiman lisäys on aivan keskeistä uusien toimintojen sijoittumisen myötä, jatkoi Meuronen.

Perhelän kortteliin on suunniteltu 20-kerroksinen tornitalo, kaksi matalampaa kerrostaloa, toimistotilaa ja liiketilaa. Asuntoja suunnitelmassa on yhteensä noin 300.

-Olemme iloisia, että voimme esitellä tätä konseptia täällä tänään. Tässä ratkaisussa on pyritty luomaan kaupunkikeskustalle uusi, houkutteleva ja viihtyisä identiteetti, kertoi YIT:n yksikönjohtaja Sami Vii-tanen.

Yhteissuunnittelu jatkuu syksyllä ja yhteissuunnitteluvaiheen mukainen tavoite on, että konsepti on valmis vuoden loppupuolella.

Lisätietoa hankkeesta verkkosivuilla:
www.yit.fi/perhela (sivut aukeavat 26.6.2019 klo 9.00)
www.jarvenpaa.fi/perhela

Lisätietoja:
Martina Jerima, hankekehityspäällikkö, Järvenpään kaupunki, 040 315 2282, marti-na.jerima@jarvenpaa.fi
Sami Viitanen, yksikönjohtaja, YIT, 0400 873 516, sami.viitanen@yit.fi

Takaisin