A

Järvenpään tuleva päiväkoti- ja kouluverkko muotoutuu - keskustelutilaisuus 13.11. lukiolla

07.11.2018

 

Lasten ja nuorten lautakunta käsitteli 6.11.2018 kokouksessaan Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon erillisselvitystä. Selvityksessä on tutkittu, mikä olisi Järvenpään kannalta järkevin ja taloudellisin tapa tuottaa ja kehittää kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluita seuraavan kymmenen vuoden aikana. Lautakunta jatkaa selvityksen käsittelyä ensi kokouksessaan.

Palveluverkkoselvityksessä on esitelty Järvenpään päiväkoti- ja kouluverkon iso kuva, jota kohti edetään lähivuosien investointiesitysten avulla. Osa investointipäätöksistä joudutaan tilojen heikon kunnon vuoksi tekemään pikaisella aikataululla.

Kaupunki haluaa taata kasvavalle käyttäjäjoukolle terveelliset ja turvalliset ja uusien vaatimusten mukaiset toimivat tilat, jotka ovat myös käyttökustannuksiltaan taloudelliset.

Varhaiskasvatusta ja kouluja kehitetään yhdessä

Järvenpään kouluista ja päiväkodeista moni on tulossa elinkaarensa päähän seuraavan vuosikymmenen aikana. Järvenpään väestö sekä lasten ja nuorten määrä kasvaa. Näin ollen varhaiskasvatus- sekä perusopetuspaikkoja tarvitaan seuraavan kymmenen vuoden aikana lisää. Olemassa olevien kiinteistöjen kunto ja uudenlaiset oppimisympäristöt luovat vaatimuksia kasvavalle käyttäjäjoukolle.

Kouluverkon osalta palveluverkkoselvityksessä tarkasteltiin ensin kolmea vaihtoehtoista perusmallia Järvenpään päiväkoti- ja kouluverkon kehittämisestä. Yhdestä niistä esitellään tarkemmin kolme toteuttamismallia. Kouluverkkoa voidaan kehittää nopeasti vuoteen 2027 tai porrastetusti 2030-luvun alkuun mennessä.

Selvityksen lähtökohdaksi esitetään vaihtoehtoa, jossa Järvenpään kouluverkko uudistetaan nopeasti niin, että kouluverkon rungon muodostavat neljä, keskeisellä paikalla olevaa yhtenäiskoulua. Yhtenäiskouluja täydentävät erilliset alakoulut. Myöhemmin voidaan perustaa lisää yhtenäiskouluja.

Palveluverkkoselvityksen mukaan varhaiskasvatusta ja kouluverkon kehittämistä tulisi tarkastella kiinteästi yhdessä. Käytännössä kaikkiin kouluinvestointeihin tulee sisältyä myös esiopetuksen tiloja. Kouluilta vapautuvia, hyväkuntoisia tiloja voidaan varata varhaiskasvatuksen käyttöön.

Avoin tilaisuus: miten varhaiskasvatusta ja peruskoulua tulisi kehittää

Järvenpään kaupunki järjestää kaikille avoimen tiedotus- ja keskustelutilaisuuden tiistaina 13.11.2018 klo 18 alkaen Järvenpään lukiolla, Lukionkatu 1. Tilaisuudessa esitellään myös lokakuussa MunJäke-sovelluksessa tehdyn koulu- ja päiväkotiverkon kehittämiseen liittyvän asukaskyselyn tuloksia. Kyselyyn tuli yhteensä 349 vastausta. 

Voit lähettää etukäteiskysymyksiä tilaisuuteen verkkosivujemme kautta.

Kysy Järvenpään päiväkoti- ja kouluverkosta

Lisätietoja: palvelualuejohtaja Marju Taurula, marju.taurula(at)jarvenpaa.fi

Takaisin