A

Järvenpään terveyskeskussairaala palkittiin Vuoden Lean-teko -kilpailussa

04.10.2018

Järvenpään terveyskeskussairaala sijoittui toimintakulttuurin rohkeasta uudistamisesta toiselle sijalle valtakunnallisessa Vuoden Lean-teko 2017 -kilpailussa. Toiminnan kehittämisen tuloksista ovat hyötyneet sekä potilaat että työntekijät. 

Järvenpään kaupungin sote-palvelujen strategisena valintana on jo useamman vuoden ollut asiakaslähtöisen toimintakulttuurin kehittäminen. Tämän myötä Lean-ajattelu on tullut osaksi terveyskeskussairaalan työkulttuuria. Tavoitteena on oikea potilas oikeaan aikaan oikeassa paikassa oikean ajan.

– HUS-perusterveydenhuollon yksikön järjestämän Lean-koulutuksen myötä lähdimme pikkuhiljaa muuttamaan lukuisia pieniä asioita, joista on kehkeytynyt suurempia edistysaskeleita, kertoo hoitotyön esimies Ulla Palomäki.

Kehittämistyön tuloksena potilaan keskimääräinen hoitoaika on kahden vuoden aikana lyhentynyt 17:sta 11 vuorokauteen. Akuuttiosaston potilaspaikkojen keskimääräinen käyttöaste on nykyisin 87 %, joten potilaat pääsevät heti tilanteen vaatiessa akuuttiosastolle. Lisäksi siirtoviivepäivien, jolloin potilas odottaa pääsyä tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan, määrä on vähentynyt 55 %:lla.

– Jo ennen potilaan tuloa on varmistettava, että terveyskeskussairaala on oikea hoitopaikka. Sairaalahoidon tarpeen päättyessä potilas pääsee nopeasti jatkohoitoon, jolloin hän saa tarkoituksenmukaista hoitoa. Myös hoitojakson sisältöä kehittämällä hoitoaikaa on saatu lyhenemään. Tämän seurauksena osastolla on aina tilaa hoitoa tarvitseville potilaille, ylilääkäri Tuula Salokangas kertoo.

Potilas keskiöön

Akuuttiosaston ja kotisairaalan toimintatapojen kehittämisen ajatuksena on potilaan kunnioittaminen jokaisessa hoitovaiheessa. Osastolle saapuvalle asiakkaalle tehdään tavoitteellinen hoitosuunnitelma ensimmäisen hoitovuorokauden aikana. Potilas on myös otettu aktiivisemmin mukaan oman hoitonsa suunnitteluun. Potilaan tullessa uudelleen osastolle hän pääsee tuttuun osastotiimiin, mikä sujuvoittaa hoitoa.

– Akuuttiosaston ja kotisairaalan toiminnoista jätettiin kaikki turhat vaiheet pois. Työntekijät kehittivät työtään tarkastellen esimerkiksi lääkärikiertoa, kirjaamista, palaverikäytäntöjä, potilaan saapumista ja kotiuttamista, ylihoitaja Nina Nikkinen kuvaa prosessia.

Asiakkaiden lisäksi henkilöstö on hyötynyt tehdystä työstä. Hoitohenkilöstön työkyvyttömyydestä johtuvat poissaolot ovat vähentyneet 65 % ja ylityökustannukset 85 % kahden vuoden aikana.

– Menestys perustuu moniammatilliseen yhteistyöhön, jossa asiakkaan kannalta sujuva prosessi pysyy keskiössä. Jatkuvan parantamisen rutiinin omaksuminen vaatii kuitenkin sinnikkyyttä, jota terveyskeskussairaala osoittaa upealla tavalla. Yksikössä loistaa myönteinen ja innostava tekemisen asenne, joka kantaa myös haastavina hetkinä, valtakunnallisesta tunnustuksesta iloinen, vs. palvelualuejohtaja Kristiina Kariniemi-Örmälä toteaa. 

Vuoden Lean teko -palkinnon myöntää vuosittain Suomen Lean-yhdistys ry. Palkinnot jaettiin Espoon Dipolissa 4. lokakuuta.

Lean-palkinto terveyskeskussairaala

 Meillä on osaavaa porukkaa! Olemme rohkeasti kehittäneet toimintatapojamme potilaan parasta ajatellen. Tavoitteenamme on onnistunutta ja asiakaslähtöistä hoitoa järvenpääläisille.

 

Takaisin