A

Järvenpää kehittämään kuntien kestävän kehityksen indikaattoreita

09.12.2019

Järvenpää on mukana Kestävän kehityksen tavoitteenasetanta ja mittaaminen kunnissa -hankkeessa, johon on valittu 36 suomalaista kuntaa. Hanke on osa ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelmaa ja sillä vahvistetaan kuntien tietoperustaista päätöksentekoa kestävän kehityksen asioissa.

YK_kestävän kehityksen tavoitteet

Kuva: YK

Hankkeen kehyksenä ovat YK:n Agenda 2030:n seitsemäntoista kestävän kehityksen tavoitetta. Myös Järvenpään naapurikaupungit Kerava ja Tuusula ovat mukana hankkeessa. Väkiluvultaan suuremmista kaupungeista osallistuu muun muassa Turku. Käytännön koordinaattorina toimii MSDI Oy:n MayorsIndicators-tiimi.

Hanke etenee seuraavaksi siten, että kunnat saavat käyttöönsä sähköisen MayorsIndicators-järjestelmän. Palveluun on tähän mennessä kerätty 140 indikaattoria – kestävää kehitystä koskevaa mittaritietoa ovat tuottaneet 1 000 kuntaa Suomesta, Ruotsista ja Iso-Britanniasta.

Kunnat saavat hankkeesta vetoapua oman kestävän kehityksen lähtötilanteensa arviointiin sekä vertailuun toisten kuntien kanssa. Tärkeää on käytännön sparrausapu tässä työssä.

Järvenpään valtuusto hyväksyi Resurssiviisas Järvenpää -tiekartan marraskuussa 2019. Tiekartta antaa suuntaviivat kaupungin ympäristötyölle. Järvenpään resurssiviisaustyö käynnistyy kaupunkikonsernin palvelualueilta, jotka ryhtyvät vuoden vaihteen jälkeen laatimaan toteutussuunnitelmiaan.

– Resurssiviisas Järvenpää -tiekartassa kokoamme yhteen ja kehitämme mittareita, joilla voimme seurata resurssiviisauden toteutumista ja vaikutuksia. Kestävän kehityksen hankkeeseen osallistuminen tuo tähän työhön uutta vaikuttavuutta, kun katsomme ympäristötavoitteiden lisäksi ristiin myös taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden tavoitteita ja mittareita. Hankkeen myötä resurssiviisaus asettuu entistä paremmin yhteen esimerkiksi kaupungin hyvinvointiohjelman kanssa. Myös vertailu toisiin kuntiin helpottuu, Eira Linko toteaa.

Järvenpään kaupungista hankkeessa mukana ovat Resurssiviisas Järvenpää -tiekarttatyöstä vastannut erikoissuunnittelija Eira Linko sekä edustajat hyvinvoinnin palvelualueelta sekä viestinnän ja markkinoinnin yksiköstä.

Lisätietoja:
Resurssiviisas Järvenpää -tiekartta (pdf 4,61 Mt)
https://mayorsindicators.com/

Eira Linko
erikoissuunnittelija
puh. 040 315 2257
etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Takaisin