A

JYK-hanke esitetään toteutettavaksi suunniteltua pienempänä

16.06.2020

Listatiedote 16.6.2020

Järvenpään kaupunginhallitus saa kokouksessaan keskiviikkona 17.6. pöydälleen periaatepäätöksen Järvenpään Yhteiskoulun hankkeen pienentämisestä aikaisemmin suunnitellusta. Hanketta esitetään pienennettäväksi, koska kaupungin taloustilanne on erittäin haastava. Koronapandemia lisäsi entisestään paineita löytää menoleikkauskohteita tuleville vuosille.

Tulevia opetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelutarpeita on arvioitu uudelleen ja on selvitetty olemassa olevien rakennusten tilakapasiteetti. Selvitys osoitti, että hankkeen pienentäminen on mahdollista.

Aiemmin päätetty hankkeen kokonaiskustannusarvio oli lähes 50 miljoonaa euroa. Uudessa suunnitelmassa kustannusarvio tippuu noin 34 miljoonaan euroon.

Taloudellisten tarkastelujen jälkeen on päädytty esittämään ratkaisua, jossa JYK-hanke toteutetaan hyödyntäen olemassa olevia tilamoduuleja ja täydentämällä kokonaisuutta uudisrakennuksella sekä Kansakoulunkadun peruskorjaushankkeella. Hanke ehdotetaan toteutettavaksi vaiheistettuna.

Ensimmäisessä vaiheessa tontille on tarkoitus rakentaa uudisosa, joka kattaa mm. teknisen työn, ruokalan, jakelukeittiön, liikuntasalin, sekä aineluokkia. Urheilukadun moduulikoulu jäisi JYKin käyttöön. Tämän vaiheen on ehdotuksen mukaan määrä valmistua tammikuussa 2023 ja sen hintalapuksi arvioidaan 18,6 miljoonaa euroa.

Toisessa vaiheessa esitetään peruskorjattavaksi Kansakoulunkatu 1:n rakennus. Kouluun on ajateltu sijoittuvan alakoulun oppisoluja sekä aineluokkia. Peruskorjauksen tulisi olla valmis tammikuussa 2026, minkä jälkeen kampuksen kapasiteetti on 1100 oppilasta. Vaiheen kaksi valmistuttua Juholan yksikön toimintojen on tarkoitus siirtyä Uuden JYKin tiloihin ja näin Juholan kiinteistö vapautuisi kiinteistökehittämiselle. Toisen vaiheen arvioidaan maksavan 15,3 miljoonaa euroa.

Uuden suunnitelman mukaan JYKiin olisi tulossa varhaiskasvatusta kahden esikouluryhmän verran. Järvenpään Opisto ja Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto eivät olisi tulossa kampukselle, kuten alkuperäinen suunnitelma oli, vaan ne toimisivat kaupungin muissa tiloissa. Liikuntasali kooksi ehdotetaan tässä toteutusratkaisussa n. 710 m². Se toteutettaisiin koulun vaatimusten mukaiseen tasoon eli sinne ei tulisi esim. kiinteää katsomoa.

Ratkaisu JYKin hankkeen aikataulusta on tehtävä viipymättä, jotta käytöstä poistuvan vanhan kiinteistön tilalle saadaan terveelliset ja turvalliset tilat. Koululle rakennetaan väliaikaiset ruokailutilat, jotka korvataan pysyvämmällä ratkaisulla hankkeen ensimmäisen vaiheen valmistuessa.

Kyrölän koulun oppilaiden siirtoa JYKiin on kaavailtu jo vuoden 2018 palveluverkkosuunnitelmassa. Nyt Kyrölän siirron kannattavuus on haluttu varmistaa selvittämällä vaikutukset kaupungin talouteen kahdessa eri vaihtoehdossa. Taloudellisten vaikutusten arvioinnissa kannattavammaksi vaihtoehdoksi on noussut ratkaisu, jossa JYKiin rakennettaisiin lisätilat Kyrölän 3.-6. vuosiluokan oppilaita varten. Näin voitaisiin luopua lisäinvestoinneista Kyrölän liikuntahalliin, teknisen työn tiloihin ja väestönsuojaan liittyen. Kyrölän koulun tiloissa jatkaisi alkuopetus ja rakennukseen tehtäisiin muutostyöt, joiden jälkeen Kyrölän päiväkodista luovuttaisiin.

- Kyrölän kysymystä ehtii vielä käsitellä elokuun lautakunnassa, jos on vielä seikkoja, jotka eivät 2018 käsittelyssä tulleet esiin. Asia täytyy kuitenkin ratkaista, koska takana on jo kaksi liian kalliiksi osoittautunutta ratkaisuehdotusta ja sisäilmaongelmasta täytyy päästä, kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen painottaa.

Linkki esityslistan pykälään

Takaisin