A

Hiekoitussepelin poisto kaduilta ja kevytliikenneväyliltä 2016

31.03.2016

Hiekoitussepelin poisto aloitetaan heti, kun lumi ja jää on sulanut pääkaduilta ja pääkevytliikenneväyliltä. Työhön ryhdytään, kun sääolosuhteet sallivat katujen kastelun. Kadut kastellaan pölyämisen estämiseksi, joten lämpötilan tulee pysytellä plussan puolella, jotta kasteluvesi ei jäätyessään aiheuta liukkautta.

Hiekoitussepeli poistetaan työkohtaisen tehtäväluettelon ohjeistuksen mukaisesti. Ohjeistus perustuu Suomessa yleisesti olevaan käytäntöön. Kaupungin katuverkko on jaettu eri kunnossapitoluokkiin niiden liikenteellisen merkityksen perusteella. Työt aloitetaan 1-2 luokan kaduista ja kevytväylistä, 3. luokan kadut puhdistetaan tämän jälkeen. Kolmannen kunnossapitoluokan kadut ovat pääasiassa asuntokatuja.

Järvenpäässä pääkatujen ja kevytliikenneväylien puhdistustyöt pyritään saada valmiiksi 30.4 mennessä ja asuntokatujen osalta 15.5 mennessä. Poikkeuksellisilla keleillä tähän aikarajaan ei aina ole mahdollista päästä.

Hiekoitusepelin poisto aloitettiin Järvenpäässä viikolla 12.

Ydinkeskustan ja kerrostalovaltaisten alueiden jalkakäytävien puhdistustyöt kuuluvat kiinteistöjen vastuulle.

Infran kunnossapitopalvelut

Takaisin