A

Haarajoen puinen kevyen liikenteen silta käyttökieltoon

30.08.2018

Haarajoen puinen kevyenliikenteen silta (Kuusitie-Kulmapolku) asetetaan kaupungin päätöksellä käyttökieltoon. Silta on todettu katselmuksessa (23.8.2018) ja sen pohjalta laadituissa selvityksissä vaaralliseksi. Osa sillan kaiteista puuttuu, kaidetuet ja välituet ovat lahot ja/tai poikki.

Silta sijaitsee lakkautetun yleisen tien alueella. Tien lakkauttamisen yhteydessä tien alle jäänyt alue/tieoikeus on siirtynyt kaupungin omistukseen. Kaupunki ei vastaa tien/sillan kunnossapidosta, eikä näin ollen voi antaa lupaa vaaralliseksi todetun sillan käyttöön. 

Liitteenä koko tiedote kuvineen

 

Lisätietoa asiasta:

Jouni Korkeamäki, puh. 040 - 315 3589.

Kaupunkitekniikka

Takaisin