A

Asiakasmaksujen tarkistukset yksityisessä varhaiskasvatuksessa

09.04.2020

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tarkistukset ja tulotietojen toimittaminen

Perheiden tulotiedot tarkistetaan uuden toimintakauden alkaessa 1.8.2020. Yksityisessä päiväkodissa palvelusetelillä olevien lasten huoltajien tulee toimittaa tulotietonsa Järvenpään kaupungille palvelusetelin omavastuuosuuden määrittämistä varten. Aiemmin annetusta tiedosta poiketen tulorekisterin tietoja ei voida käyttää palvelusetelin arvon määrittämiseen, koska käyttötarkoitusta ei ole kirjattu tulorekisterilain 13 §:ään. Perheen tulee toimittaa tulotietojen lisäksi myös muut tiedot (esim. yrittäjän tuloselvitys, pääoma-, korko- ja osinkotulut, elatustuki, vakuutusyhtiön maksama kuntoutustuki, eläketulot, aikuiskoulutustuki ja työttömyyskassojen maksamat työttömyysetuudet) Järvenpään varhaiskasvatussihteereille 31.5.2020 mennessä.

Niiden huoltajien, jotka hyväksyvät korkeimman maksun, tulee ilmoittaa asiasta varhaiskasvatussihteereille sähköpostitse alla mainittuun osoitteeseen.

Mikäli huoltajan tulotietoja ei toimiteta pyydettyyn määräaikaan mennessä, kaupunki määrää enimmäismaksun palvelusetelin omavastuuosuuteen. Myöhässä tulleiden tulotositteiden perusteella ei oikausta tehtyjä maksupäätöksiä takautuvasti. Toimitettavien tulotietojen tulee olla ajantasaiset. Tulotositteisiin tulee merkitä lapsen nimi ja varhaiskasvatuspaikka.

Tulotositteet voi toimittaa sähköisesti ja tietoturvallisesti seuraavan linkin kautta:

https://turvaposti.jarvenpaa.fi/index.cgi (osoitteeksi merkitään varhaiskasvatussihteerit(at)jarvenpaa.fi).

Tulotiedot voi toimittaa myös kirjeitse osoitteeseen Järvenpään kaupunki / Varhaiskasvatussihteerit, PL 41, 04401 Järvenpää.

Toimittaessa tulotiedot itse on käyntiosoite Yhteiskouluntie 13 (sisäpiha, postilaatikko).

Yhteistyöterveisin,

Järvenpään varhaiskasvatuspalvelut

Takaisin