A

Arjen aarteita ja helmiä perhepäivähoidossa

12.03.2020

Mikä hoidossa on kivaa ja mitä puuhailet kavereiden kanssa? "Kun kesällä paistetaan makkaraa tai lättyjä", "Leikkiminen kaverin kanssa", "On kiva piirtää ja värittää", "Hoitaja on kyllä kiva ja minä rakastan häntä!", "Kaikki hoitokaverit on mun kavereita". Järvenpään perhepäivähoidossa olevin lasten vastaukset kertovat, että kodinomaisessa hoidossa viihdytään ja siellä on mukavaa.

Perhepäivähoitajan toimintaa ohjaa varhaiskasvatuslakiin pohjautuva varhaiskasvatussuunnitelma kuten päiväkodeissakin. Järvenpäässä onkin parin viimeisen vuoden aikana panostettu varhaiskasvattajien pedagogiseen osaamiseen kouluttamalla kaikki varhaiskasvattajat uuden varhaiskasvatussuunnitelman painotuksiin.

– Perhepäivähoito on tärkeä osa kunnan varhaiskasvatuksen palvelutarjontaa. Sillä on omat selkeät vahvuutensa ja kodinomaisena hoitomuotona se palvelee erityisen hyvin pienempien lasten tarpeita. Uskon, että perhepäivähoidolla on tulevaisuudessakin edelleen vankka asema muun varhaiskasvatuksen palveluvalikossa, toteaa Järvenpään varhaiskasvatuksen johtaja Mikko Mäkelä.

Järvenpäässä perhepäivähoidossa on tällä hetkellä noin 80 lasta, joita hoitaa 18 kasvattajaa. Perhepäivähoidossa lapsia hoidetaan hoitajan omassa kodissa pienessä neljän lapsen ryhmässä. Hoitajan omat alle kouluikäiset lapset luetaan hoitoryhmään kuuluviksi. Lapsella on usein sama tuttu hoitaja koko varhaiskasvatusajan. Eri-ikäisten lasten hoitopaikkana perhepäivähoito mahdollistaa myös, että sisarukset voivat olla samassa ryhmässä. Perhepäivähoito koetaankin luotettavaksi kasvatusympäristöksi. Vuoden 2019 lopussa toteutetussa asiakaskyselyssä perhepäivähoito sai vanhemmilta arvosanan 4,7 / 5.

Arjen taitoja leikin avulla pienessä ryhmässä

Päivittäin toistuvia arjen toimintoja suunnitellaan siten, että ne tukevat lasten kehitystä ja oppimista tavoitteellisesti. Ruokailua, riisumista, pukemista, wc-toimia, hygieniaa opetellaan kodinomaisesti pienessä ryhmässä. Pienessä hoitoryhmässä myös infektioriski on vähäisempi.

- Varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti lapsen kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon ja niitä hyödynnetään toiminnan suunnittelussa joustavasti. Toteutamme perhepäivähoidossa kuten muussakin varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatussuunnitelmamme oppimisen alueita, kertoo päiväkodin johtaja Jaana Vilja.

Leikille annetaan paljon aikaa ja hoitaja havainnoi lasten leikkiä. Lasten kanssa yhdessä suunnitellen on rakennettu majoja keittiön pöydän alle tai vesileikkejä kylpyhuoneeseen. Sohvalle mahtuu koko ryhmä kuuntelemaan satuja ja keittiön pöydän ääreen maalaamaan tai askartelemaan.

Perhepäivähoitaja valmistaa ruokailusuositusten mukaista kotiruokaa ja ottaa lapset mukaan kodin pieniin askareisiin. Lapset oppivat arjen taitoja, kun yhdessä katetaan ruokapöytää ja lasketaan kuinka monta lautasta ja lasia tarvitaan. Lapset voivat myös osallistua ruuanlaittoon esim. pilkkomalla vihanneksia.

Lähiympäristö tutuksi

Perhepäivähoitaja ulkoilee lasten kanssa hoitajan oman pihan lisäksi myös lähiympäristössä puisto- ja metsäretkillä. Näillä retkillä opitaan, miten liikutaan turvallisesti muun liikenteen joukossa. Matkalla puistoihin saatetaan kerätä roskia ja etsiä tuttuja merkkejä ympäristöstä. Välillä piipahdetaan Järvenpään kulttuuripaikkoihin kuten kirjastoon.

Lähekkäin asuvat hoitajat tapaavat toisiaan säännöllisesti lähipuistoissa tai liikuntapaikoissa kuten Piirosella tai Seuratalolla. Näin lapsille muodostuu isompia kaveriryhmiä, jotka ovat tärkeitä vuorovaikutustaitoja harjoitellessa.

Hoitajan poissa ollessa lapset hoidetaan varahoitokoti Pikku-Pihassa, jossa on solmittu monia uusia kaverisuhteita. Ostopalvelussa varahoitoryhmä on vastaavasti aina sama nimetty päiväkotiryhmä.

Kunnallinen perhepäivähoito

  • Perhepäivähoitajat ovat joko työsuhteessa kaupunkiin tai ostopalvelusopimuksella toimivia.
  • Asiakasmaksut perustuvat myös ostopalveluna tuotetussa perhepäivähoidossa kunnalliseen maksumäärittelyyn.
  • Perhepäivähoidon paikkoja haetaan sähköisesti kaupungin verkkosivuilta eJärvenpää asiointipalvelussa.
  • Varahoitopaikkana varahoitoyksikkö Pikku-Piha tai sovittu päiväkoti.

Yksityinen perhepäivähoito

  • Perhepäivähoitaja voi olla myös yksityinen henkilö, joka tekee lapsen vanhemman kanssa vähintään kuukauden kestävän sopimuksen lapsen hoidosta.
  • Yksityinen perhepäivähoitaja voi hinnoitella hoitonsa vapaasti.
  • Lapsen huoltaja hakee Kelasta yksityisen hoidon tukea ja yksityisen hoidon tuen kuntalisää, jotka maksetaan suoraan lapsen hoitajalle.
  • Perhe voi valita yksityiseksi perhepäivähoidon tuottajaksi myös toisen kunnan alueella asuvan hoitajan, jonka kyseinen kunta on hyväksynyt hoitajaksi.

perhepäivähoito käsien pesu

Kädet pestään aina ennen ruokailua, ulkoa tultua ja wc-toimien jälkeen. 3-vuotias Aurora näyttää mallia.

Takaisin