A

Ammatillinen työpaja tarjoaa nuorelle käytännönläheisen ja yksilöllisen oppimisympäristön

10.01.2020

Järvenpään kaupungin osaamis- ja työllisyyspalveluissa toimii kaksi ammatillista Liito-työpajaa, joissa nuori voi opiskella tai suorittaa työkokeilujakson käytännönläheisesti.

Rakentavien alojen työpaja on tarkoitettu työttömille nuorille, jotka kaipaavat uutta suuntaa, sisältöä ja tukea elämäänsä. Työpaja soveltuu myös opiskelijoille, joilla takkuaa perinteisessä oppilaitoksessa ja jotka kaipaavat enemmän aikuisen tukea ja läsnäoloa opiskeluunsa. Ohjausalan työpajassa puolestaan kasvatus- ja ohjausalasta kiinnostuneet nuoret voivat suorittaa opintoihinsa liittyviä jaksoja.

Järvenpään kaupunki tekee ammatillisten työpajojen osalta tiivistä yhteistyötä Keudan, Spesian ja Seurakuntaopiston kanssa.

Yhdessä saamme nuoren liitoon

Rakentavien alojen ohjaaja Janne Nieminen korostaa, että työpajan tehtävänä on ennaltaehkäistä nuoren syrjäytymistä ja työttömyyttä sekä tarjota nuorelle yksilöllinen pajapolku ammattiin valmistautumiseen tai työhön ohjautumiseen. Rakentavien alojen työpajaan opiskelija ohjautuu usein opettajan tai opinto-ohjaajan kautta ja työtön esim. Vaikuttamon tai etsivän nuorisotyön kautta. Myös suoraan pajalle ollaan usein yhteydessä.

– Oppilaitoksessa opiskelevalla nuorella on saattanut opiskelu alkaa lipsua ja poissaoloja kertyä. Elämänhallintakin voi olla kadoksissa ja ongelmia on kasaantunut. Tällöin käytännönläheinen ja yksilöllinen työpaja on vaihtoehtoinen oppimisympäristö oppilaitoksen sijaan. Työpajalla nuorelle rakennetaan yksilöllinen hänen omia vahvuuksiaan tukeva opintopolku. Nuori on edelleen oppilaitoksen kirjoilla, mutta suorittaa opiskelunsa ja näyttötyönsä työpajassa.

Nuori voi opiskella rakentavien alojen työpajassa rakennusalaa, pintakäsittelyä, kiinteistönhuoltoa, piha- ja puutarhanhoitoa sekä eläintenhoitoa. Myös työtön työkokeilija pystyy tekemään tutkinnonosia ns. pankkiin tulevia opintoja varten ja siten lyhentää opiskeluidensa kestoa jo ennakkoon. Tavoitteena on vahvistaa nuoren itseluottamusta ja pärjäämistä niin opiskeluissa kuin työelämässäkin. Työpajasta saa tukea elämän kaikilla eri osa-alueilla. Nieminen kuvaa työpajan toiminta-ajatusta rakennustermeillä.

– Ensin nuorelle rakennetaan "perusta", sitten "seinät" ja sen päälle "katto". Lopuksi rakennus viimeistellään "savupiipulla". Mottomme onkin, että "Ajatus lähtee sinusta ja yhdessä saamme sen liitoon"!

Harjoittelua kasvatus- ja ohjausalalle

Ohjausalan työpajatoimintaa toteutetaan yhdessä Seurakuntaopiston kanssa. Seurakuntaopistolla nuoriso- ja yhteisöohjaajan ammatillista perustutkintoa opiskelevat nuoret voivat suorittaa 6–8 viikon työharjoittelun ohjausalan työpajassa eli käytännössä Koivusaaren koulussa. Työpaja tuo nuorisotyötä koulun arkeen.

– Opiskelijan työharjoitteluun kuuluu välituntitoiminnan suunnittelua ja toteutusta, tuntiohjausta tai kurssi-, retki- ja tapahtumapäiviin osallistumista. Myös kasvatus- ja ohjausalasta sekä koulunuorisotyöstä kiinnostuneet henkilöt voivat hakeutua TE-palveluiden kautta työkokeiluun. Työkokeilussa suoritetut tutkinnonosat luetaan hyväksi myöhemmissä alan opinnoissa, kertoo koordinoiva ohjaaja Outi Sallinen.

Nuori saa elämänsä kuosiin

Työpajatoiminnan tarkoituksena on, että nuori saa elämänsä kuosiin ja kokisi, ettei ajatus omasta tulevaisuudesta tuntuisi enää mahdottomalta, vaan jopa lupaavalta.

– Olipa kyseessä nuori opiskelija tai työkokeilussa oleva, ensin on saatava perusasiat, kuten elämänhallinta kuntoon, jonka jälkeen lähdemme yhdessä suunnittelemaan kullekin esim. yksilöllistä ammatillista polkua tai työhön ohjautumista.

Rakentavien alojen työpajassa opiskelee pienryhmässä samanaikaisesti 8–10 nuorta. Vuositasolla työpajalla opiskelee kaiken kaikkiaan noin parikymmentä nuorta. Jatkossa työpajatoimintaan on suunnitelmissa sisällyttää myös media-alan opintoja. Rakentavien alojen työpajalla myös moni 15–18-vuotias nuori saa kesäisin arvokasta työkokemusta kesätyöpestissään.

Janne ja Outi kertovat, että työpajatoiminnan tähtihetkiä on, kun opinnoistaan valmistunut ja/tai työllistynyt nuori tulee jälkeenpäin moikkaamaan ja kertomaan hyviä kuulumisia.

– On suuri ilo nähdä tasapainoinen ja elämän eri osa-alueilla itsenäisesti hyvin pärjäävä ja onnellinen nuori.

 

 Liitotyöpajat

Työpajaohjaajat Janne Nieminen ja Outi Sallinen toteavat, että yläfemman paikka on silloin, kun nuori saa pajalla opiskellessaan itseluottamusta ja uutta positiivista suuntaa omalle elämälleen.

Takaisin