A

Järvenpään kaupungin nuorten kesätyöllistämistuki yhdistykselle / liitolle / säätiöille

 

Hakemukset kesän 2020 tukien osalta lähetetään osaamis- ja työllisyyspalveluihin pe 27.3.2020 klo 23.59 mennessä (linkki hakemukseen). Päätökset tuen myöntämisestä tehdään viimeistään 17.4.2020 mennessä. Tuki maksetaan yhdistyksen osoittamalle tilille viimeistään 18.5.2020 mennessä.

 

Järvenpään kaupunki myöntää kesätyöllistämistukea kolmannelle sektorille (yhdistykset, liitot ja säätiöt) nuorten 15 - 18 vuotiaiden järvenpääläisten kesätyöllistymisen tukemiseksi. Kaupunkikehityslautakunta on hyväksynyt tuen myöntämisen menettelytapana 22.3.2018.

 

Myöntämisen periaatteet:

 

1. Jotta yhdistyksen on mahdollista saada nuoren palkkaamiseen tukea, tulee nuoren olla 15 - 18 vuotias järvenpääläinen ja työajan 30 tuntia viikossa. Tuki maksetaan yhden kuukauden työsuhteista.

2. Työllistämisen tulee tapahtua kesä - elokuun aikana. Peruskoulunsa päättävät nuoret voivat aloittaa työsuhteensa aina vasta peruskoulun (oppivelvollisuuden) päättymisen jälkeen.

3. Nuoren palkkaava työnantaja päättää palkan suuruudesta. Kaupungin tukea maksetaan todellisten palkkauskustannusten mukaisesti, kuitenkin enintään 1 007,01 €/kk. Tuen hakijan tulee hakemuksen yhteydessä antaa selvitys sovellettavan TESin mukaisesta palkasta.

4. Yhdistysten tulee toimittaa kopio kirjallisesta työsopimuksesta työsuhteen alettua Järvenpään kaupungin osaamis- ja työllisyyspalveluille sekä kopio palkkatodistuksesta työsuhteen päätyttyä.

5. Järvenpään kaupungin osaamis- ja työllisyyspalvelut seuraa myönnettyjen tukien ja työllistettyjen nuorien toteumaa. Mikäli kesätyöllistäminen ei toteudu kuten tukea on myönnetty, Järvenpään kaupungin osaamis- ja työllisyyspalvelut perii liikaa maksetut tuet jälkikäteen takaisin.

 

Hakemusten käsittely ja neuvonta:

Järvenpään kaupunki, Osaamis- ja työllisyyspalvelut

Toimistosihteeri Agnieszka Mozejko-Vuollet

etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Puh. 040 315 39 80

 

 

 VAIKUTTAMO_BANNERI

Tutustu nyt maksuttomaan lähialueen duuniportaaliin.

Löydät meidät myös Facebookista Vaikuttamo.  Käy tykkäämässä!