A

Lepola IV - Eteläinen Järvenpää kasvaa ja kehittyy

Perheen ja Musiikin kaupunki 

Järvenpään kaupunki järjesti Lepola IV alueen suunnittelusta kumppanuuskaavoitukseen perustuvan tontinluovutuskilpailun. Tavoitteena on rakentaa alueesta erityisesti pääkaupunkiseudulla työssäkäyvien lapsiperheiden keidas, jossa arki on sujuvaa ja turvallista. Alue tulee tarjoamaan laadukkaan kaupunkimaisen asumisen kokemuksen korkeatasoisessa kaupunkikeskuksessa.

Kilpailuun osallistuvien toimijoiden tuli laatia maankäytön suunnitelma valitsemalleen alueelle tai alueille sekä tehdä tarjous suunnitelman mukaisista kortteleista. Kilpailijoilta odotettiin ideoita myös keskeiselle puistoalueelle. Suunnitelmassa ja tarjouksessa tuli huomioida kilpailukutsussa ja alueelle laaditussa laatukäsikirjassa esitetyt reunaehdot sekä alueen identiteetti. Kaupunki jatkaa kaava- ja yhteissuunnittelua kilpailussa valittujen toimijoiden kanssa sekä luovuttaa niille rakennustontit.

Kilpailuaika oli 16.4. - 13.8.2018. Kilpailu oli kaikille avoin. Kilpailuun jätettiin yhteensä 11 ehdotusta, jotka on arvioitu alla olevien asiakirjojen perusteella. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 11.2.2019  § 30 valita suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voittajiksi:

  • osa-alueelle 1 Avara Oy:n ja Sikla Oy:n tekemän ehdotuksen " Avara - Sikla",
  • osa-alueelle 2 Cubesta Oy:n (entinen Talokolmikko Oy) tekemän ehdotuksen "Bardi" ja
  • osa-alueelle 3 Varte Oy:n tekemän ehdotuksen "Bumble-Bee".

Osa-alue 4 luovutettiin myöhemmin käytävien neuvottelujen jälkeen T2H Oy:lle.

Hankkeen eteneminen

Lepolan kaavaehdotus on ollut nähtävillä 15.4. - 14.5.2020 ja kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 15.6.2020 § 36. Lepola IV lähtee rakentumaan syksyllä 2020 vaiheistetusti. 

Omakotitalotontit 

Lepola IV asuinalueelle on kaavoitettu 18 omakotitalotonttia. Tontit ovat kooltaan noin 500-600m2 ja rakennusoikeutta niillä on tontin koosta riippuen 150-200k-m2.

Kaupunki tulee luovuttamaan tontit tarjouskilpailulla. Tarjouskilpailu aukeaa 17.9. ja tarjoukset tulee jättää 14.9. Tarkemmat tiedot ja hakuasiakirjat julkaistaan tällä sivustolla.

 


Kilpailukysymykset

Kilpailuasiakirjat

Tiedote

Kilpailun esittelytilaisuus