A

Ikäihmisenä Järvenpäässä

Ikääntyneiden toiminnan ja palvelujen lähtökohtana on, että järvenpääläiset voivat elää ja asua kunnassa turvallisesti, täysivaltaisina ja vaikuttavina yhteiskunnan jäseninä riippumatta toimintakyvyn vajeista tai iästä.

Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman tavoitteena on edistää ikääntyneiden järvenpääläisten toimintakykyä, hyvinvointia ja osallisuutta. Sen painopisteinä ovat:

• Osallisuus, vaikuttaminen ja vapaa-aika 
• Elinvoimaisuus ja turvallinen ympäristö 
• Toimintakykyä tukevat palvelut

Vuosien 2018–2019 keskeisinä tavoitteina on osallisuuden, osallistumisen ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen, mielekkään vapaa-ajan tukeminen, toimintakyvyn ja liikkumisen lisääminen sekä eri ikäpolvien kohtaaminen. Lisäksi tavoitteena on asuin- ja elinympäristön esteettömyys ja turvallisuus, monipuolinen asuminen sekä palvelujen saavutettavuuden ja saatavuuden mahdollistaminen. Toimintakykyä tukevien palvelujen osalta tavoitteena ovat kotona asumisen tukeminen, oikea-aikaiset, laadukkaat ja toimintakykyä tukevat palvelut, osaava ja oikein kohdennettu henkilöstö laadukkaiden palvelujen turvaamiseksi sekä asiakasosallisuuden mahdollistaminen.

Järvenpään Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma laadittiin laajassa yhteistyössä kuntalaisten, järjestöjen, seurakunnan sekä kaupungin eri toimialojen välillä. Voit tutustua kaupunginvaltuuston hyväksymään suunnitelmaan tästä.

Hyvinvointisuunnitelman lähtökohdista ja laadinnasta voit tästä lukea lisää. 

Liite. Ikääntyneiden hv-suunnitelman toteumat 2019