A

Pajalantie 21-23, tontti 7-712-9

Näkymä Pajalantieltä

Teollisuustontille Pajalantien ja jäähallin väliin suunnitellaan asuinkerrostalorakentamista keskustan osayleiskaavan tavoitteiden mukaan. Asemakaavan muutoksella on tarkoitus edistää monipuolista ja kestävää kaupunkiasumista. Alueen keskeinen sijainti mahdollistaa palvelujen käytön jalkaisin ja pyörällä. Kiinteistönomistaja on teettänyt kaavatyön pohjaksi alustavia tontinkäyttöluonnoksia. Asemakaava laaditaan konsulttikaavana yhteistyössä Järvenpään kaupungin kaavoituksen kanssa.

Yhteyshenkilöt:
Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula
Asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio

Kaavatunnus 070055

JARDno-2017-694

 


 0_LAINVOIMAINEN

 Asemakaavan voimaantulosta on kuulutettu 20.12.2018.

kuulutus

0_HYVÄKSYTTY

Asemakaavan muutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 22.10.2018 § 84.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

Rakentamistapaohje

 


 

0_EHDOTUSVAIHE

Asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 30.5. - 28.6.2018.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

Viitesuunnitelma ja rakentamistapaohje, Arkkitehdit Soini & Horto Oy

 


 

0_VALMISTELUVAIHE

Pajalantien varteen suunnitellaan asuinkerrostaloja, joita yhdistää vino kattopinta. Rakennusten itäpuolelle muodostetaan yhteinen suojainen oleskelupiha, jonka reunoille sijoitetaan pysäköintipaikat.

Asemakaavan muutosluonnos on nähtävänä 24.1.-22.2.2018.

Suunnitelmia esitellään yleisötilaisuudessa 25.1.2018 klo 17.30-19 Seutulantalolla, Seutulantie 12. Tilaisuudessa esitellään myös Pajalantien katusuunnitelmaehdotusta välillä Kaskitie - Pajalantien alikulkukäytävä.

Kuulutus

Kaavakartta

Viitesuunnitelma ja rakentamistapaohje, Arkkitehdit Soini & Horto Oy

Hulevesiselvitys

Voimassa oleva asemakaava

 


 

0_ALOITUSVAIHE

Asemakaavan muutos on tullut vireille 15.11.2017.

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä vuorovaikutusta varten kaavasuunnittelun ajan. Siitä voi antaa palautetta kaavaehdotuksen nähtävilläoloon saakka.