A

Liikenne

Järvenpään kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategiassa on päämääränä kestävän liikkumisen, eli kävelyn, pyöräilyn ja julkisen liikenteen, osuuksien kasvattaminen. Liikkumista tarkastellaan yleiskaavaprosessissa ensisijaisesti maankäytön suunnittelun mahdollisuuksien näkökulmasta. Samanaikaisesti käydään tärkeää keskustelua myös liikennepolitiikan välineistä ja liikennejärjestelmästä toimivana kokonaisuutena.Järvenpää sijoittuu liikenteelliseltä sijainniltaan erinomaisesti sekä pää- että oikoradan varrelle ja Helsinki-Lahti -moottoritien läheisyyteen. Järvenpään sisäinen liikenneverkko on kohtuullisen kattava ja alustavien tulosten mukaan yleiskaavanluonnoksessa osoitettu uusi maankäyttö ei aiheuta merkittäviä paineita olemassa olevalle verkolle. Korjausrakentaminen ja pyöräilyn pääreittien laatutason nostaminen tulee kuitenkin vaatimaan investointeja.  

Tutustu yleiskaavan valmistelun aikana tuotettuihin liikennettä koskeviin raportteihin:

Järvenpään liikenne-ennuste ja liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040

Liikkumistutkimus_2018_tulokset

Liikennejärjestemäsuuunnitelman 2040 toimenpidetaulukko

Liikennejärjestelmäsuunnitelman meluselvitys

Liikennejärjestelmäsuunnitelman ilmanlaatuselvitys

 

Järvenpään liikenneselvitys_Liikenteen visio ja liikennepolitiikan suuntaviivat

Järvenpään liikenteen nykytilaan vaikuttavat tekijät

Järvenpään liikenneselvitykseen liittyvä mielipidekysely

Haarajoki-keskusta -yhteysvälitarkastelu

Järvenpään_yleiskaavan 2040_rakennemallien_liikennearviointi_

Järvenpää_yleiskaava_valitut kasvusuunnat_rakennemalli_liikennearviointi_

 

Lisätietoja Järvenpään kaupungin liikenteestä


 

 

Teemabanneri_vaalea