A

Satukallion omakotialueen tiivistäminen

Vanhojen omakotialueiden tiivistämisprojekti on käynnistetty kaupungin aloitteesta (KAUKE 13.11.2014 § 78, KH 24.11.2014 § 287). Tarkoituksena on tutkia rakennusoikeuden lisäämismahdollisuuksia niillä omakotitonteilla, joiden rakennusoikeus on alle e = 0,25, ja joiden omistajat ovat sitä pyytäneet. Talousrakennusten rakentamismahdollisuudet tutkitaan koko alueella.

Asemakaavan muutos koskee Satukallion kaupunginosan kortteleita 2001-2010 Sipoontien pohjoispuolella, kortteleita 2014-2030 ja 2036 Sipoontien eteläpuolella sekä puistoalueita.

Yhteyshenkilö: asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio

Kaavatunnus: 200011

 

0_LAINVOIMAINEN

Asemakaavan muutos on tullut voimaan 12.4.2017. 

Kuulutus

 

0_HYVÄKSYTTY

Kaupunkikehityslautakunta on hyväksynyt asemakaavan muutoksen 2.2.2017 § 6. 

Asemakaavan tavoitteena on Satukallion alueen kaupunkikuvallisten arvojen säilyttäminen ja katutilojen, rakennusten ja kasvillisuuden hoitaminen niin, että ympäristön luonne ei oleellisesti muutu. Asemakaavamuutoksessa on lisätty talousrakennusoikeutta kaikille tonteille ja varsinaista rakennusoikeutta niille tonteille, joiden omistajat ovat sitä pyytäneet ja joiden kanssa on tehty puitesopimus. Muutamaa tonttia on mahdollista laajentaa ja Kellokukanpuiston alueelle on mahdollista rakentaa hulevesien viivytysallas.

Kaavakartta

Kaavaselostus