A

Yksityinen perhepäivähoito

Perhepäivähoidon tuottaja voi olla myös yksityinen henkilö, joka tekee lapsen vanhemman kanssa vähintään kuukauden kestävän sopimuksen lapsen hoidosta.

Yksityisen perhepäivähoitajan tulee Järvenpäässä toimiessaan ilmoittaa toiminnan aloittamisesta päiväkodin johtajalle, Jaana Viljalle, oheisella lomakkeella. Lisätietoja jaana.vilja(at)jarvenpaa.fi tai  p. 040 315 2586.

Yksityinen perhepäivähoitaja voi hinnoitella hoitonsa vapaasti. Lapsen huoltaja hakee Kelasta yksityisen hoidon tukea ja yksityisen hoidon tuen kuntalisää, jotka maksetaan suoraan lapsen hoitajalle. Perhe voi valita yksityiseksi perhepäivähoidon tuottajaksi myös toisen kunnan alueella asuvan hoitajan, jonka kyseinen kunta on hyväksynyt hoitajaksi.

Yksityisen hoidon tuki

Lasten yksityisen hoidon tukea voi Kelasta hakea perhe, jonka alle kouluikäistä lasta hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen palveluntuottaja. Tukeen kuuluu hoitoraha sekä perheen tuloista riippuvainen hoitolisä. Molemmat maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Lisäksi Järvenpään kaupunki maksaa yksityisen hoidon tuen kuntalisää. Kuntalisän edellytyksenä on, että lapsen hoitoaika on yli 25 tuntia viikossa. Esiopetusikäisestä lapsesta ei makseta kuntalisää. Yksityisen hoidon tuen saaminen edellyttää, että hoitaja ei kuulu lapsen kanssa samaan kotitalouteen, on yksityishenkilö, jonka kanssa perhe on tehnyt vähintään 1 kuukauden työsopimuksen ja jonka kunta on hyväksynyt varhaiskasvatuksen tuottajaksi. Hyväksynnän tekee se kunta, jonka alueella palvelu tuotetaan.

Kelan maksaman yksityisen hoidon tuen hoitorahan, hoitolisän sekä Järvenpään kaupungin kuntalisän määrät

Lapsen ikä Kelan hoitoraha kk/lapsi

Kelan hoitolisä kk/lapsi

Järvenpään kuntalisä kk/lapsi

Alle ja yli 3-vuotias lapsi

Esiopetusikäinen lapsi

173,95 €

64 €

0-146,29 €

50% nuoremman lapsen hoitolisästä

200 €