A

Järvenpää on liittynyt potilastiedon arkistoon 1.9.2014 - tutustu Omakantaan

Kanta

Potilastiedon arkisto on valtakunnallinen palvelu, jonne terveydenhuollon yksiköt tallentavat käyntisi aikana syntyneet hoitotiedot. Arkiston kautta potilastietosi ovat Sinun ja niiden terveydenhuollon yksiköiden käytettävissä, jotka niitä Sinua hoitaessasi tarvitsevat. Potilastiedon arkiston käyttö alkoi Järvenpäässä 1.9.2014

Potilastiedon arkisto otetaan käyttöön vaiheittain

Potilastiedon arkisto otetaan käyttöön vaiheittain eri puolilla Suomea. Potilastiedot kertyvät arkistoon sitä mukaa kun arkiston käyttöönotto Suomessa laajenee. Ennen Potilastiedon arkiston käyttöönottoa syntyneitä potilasasiakirjoja ei viedä arkistoon alkuvaiheessa, jonka vuoksi kaikki potilastietosi eivät ole heti käytettävissä arkistossa, eivätkä tiedot näy Omakanta-palvelussa.

Hoidon laatu ja tiedonkulku paranevat

Kun potilastietosi ovat yhdessä paikassa, hoitoosi liittyvä tiedonkulku paranee. Sinua hoitavat lääkärit ja hoitajat näkevät potilastietosi arkistosta. Näin voidaan välttää päällekkäisiä tutkimuksia ja hoitoja ja varmistaa oikea hoito kaikissa terveydenhuollon yksiköissä. Mikäli annat suostumuksesi, tietosi ovat käytettävissä myös valtakunnallisesti esim. mökkikuntasi terveyskeskuksessa. Potilastiedon arkistosta on eniten hyötyä Sinulle ja terveydenhuollon yksiköille, kun potilastietosi ovat kaikkien Sinua hoitavien käytössä.

Vaikutat itse siihen, kuka käyttää potilastietojasi – tutustu palveluun osoitteessa kanta.fi

Potilastiedon arkistoon tallennetut potilastiedot ovat Sinun ja hoidon antaneen terveydenhuollon yksikön käytettävissä. Tietojen luovuttaminen muille terveydenhuollon yksiköille edellyttää, että olet antanut siihen suostumuksen. Suostumuksen tai kiellon omien potilastietojesi käyttämisestä voit tehdä Omakanta-sivustolla tai Sinua hoitavassa terveydenhuollon yksikössä. Suostumus ja kielto ovat voimassa toistaiseksi ja voit perua ne milloin tahansa.

Tietosi ovat turvassa

Kaikkia arkistossa olevia potilastietojasi käsitellään luottamuksellisesti ja turvallisesti. Kaikki tiedonsiirto terveydenhuollon ja valtakunnallisen arkiston välillä tapahtuu salattuna. Kukaan ulkopuolinen ei pääse näkemään tietojasi. Arkistoon tallennettuja potilastietojasi saavat käsitellä ainoastaan ammattihenkilöt, jotka osallistuvat hoitoosi. Ennen tietojen luovuttamista varmistetaan, että Sinun ja tietojen hakijan välillä on hoitosuhde. 

Voit seurata potilastietojen käsittelyä jälkikäteen. Kaikesta potilastietojesi käytöstä kirjataan lokitiedot, jotka mahdollistavat jälkivalvonnan.

Tutustu myös:

 

 Katso omia potilastietojasi

Tutustu palveluun ja kuittaa informaatio luetuksi Omakanta-sivustolla www.kanta.fi. Se nopeuttaa Sinulle annettavaa palvelua.

Potilastiedon arkiston hyödyt:

  • Tiedot ovat turvassa
  • Tiedonkulku paranee
  • Aikaisemmat tutkimustulokset voidaan hyödyntää ja välttää turhia hoitotoimenpiteitä
  • Mahdollistaa toimivat hoitoketjut kaikkien hoitoyksiköiden välillä
  • Tukee potilaan mahdollisuutta valita hoitoyksikkönsä
  • Ajantasainen tieto luo potilasturvallisuutta

Omakanta pähkinänkuoressa:

  • Valtakunnallinen kansalaisille tarkoitettu henkilökohtainen nettipalvelu, johon kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla (HST-kortti) tai mobiilivarmenteella
  • Palvelussa voit katsella sähköisiä lääkemääräyksiäsi ja myöhemmin kesästä - syksystä alkaen potilastietojasi
  • Palvelussa voit tehdä suostumuksen tai kiellon potilastietojesi luovuttamisesta toiselle organisaatiolle