A

Lepola II

Poikkitien eteläpuolelle, Sibeliuksen Ainolan ja rautatien väliselle alueelle rakennetaan uusi asuinalue, jolle tulee asuinrivitaloja, yhtiömuotoisia erillis- tai paritaloja, omakotitaloja ja päiväkoti. Alueelle tulee 15 omakotitonttia.

Asemakaavakartta
Asemakaavan selostus
Rakentamistapaohje