A

Asiakkaan asialla -muutoshanke

Vuoden 2013 vaihteessa päättynyt Asiakkaan asialla -muutoshanke jakautui neljään eri tasoon: johtamisjärjestelmän, asiakaslähtöisten toimintaprosessien, palvelukokonaisuuksien ja niitä tukevien voimavarojen kehittämiseen. Hankkeen taustalla vaikuttivat vahvasti kaupungin strategia, toiminta-ajatus ja arvot (asukaslähtöisyys, vastuullisuus, taloudellisuus, oikeudenmukaisuus). Tavoitteena oli luoda valtakunnallisesti edistyksellinen toimintatapa, jossa ei kompastuta hallintokuntarajoihin ja jossa asiakaslähtöiset palveluprosessit ovat etusijalla. Koska Järvenpään tavoittelema toimintatapa tuo uudenlaisia ratkaisuja kuntien palvelutuotantoon, Sitra tuli vuonna 2010 yhteistyökumppaniksi hankkeeseen.

Asiakkaan asialla -muutoshanke oli jatkumoa vuosituhannen vaihteesta alkaneelle laadun ja toiminnan kehittämistyölle. Ylätavoitteena oli siinä ja jatkokehitystyössä sujuvoittaa kaupungin toimintaa niin, että asukkaat, yritykset ja muut asiakkaat saisivat tehokkaita ja vaikuttavia peruspalveluita sekä hyvät edellytykset omaehtoiseen pärjäämiseen ja viihtymiseen Järvenpäässä. Lisäksi kaupungissa satsataan työhyvinvoinnin lisäämiseen, panostaen muun muassa aktiiviseen työnkehittämiseen työntekijöiden omaa osaamista ja ideoita hyödyntäen. 

Palveluita yhdeltä luukulta

Asiakkaan asialla -hankkeen myötä kaupungin palveluita on viime vuosina keskitetty niin, että kukin asiakasryhmä saisi tarvitsemansa palvelun pompottamatta, yhdeltä luukulta. Tällaisia keskitetyn palvelun paikkoja ovat muun muassa perheiden tukipalveluita tarjoava Perhekeskus Maahinen, nuorison tukipalveluita tarjoava Nuorisokeskus, harrastuspalveluita tarjoava Vapaa-ajan ja osaamisen keskus, Seutulantalon palvelupiste sekä Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus JUST. 

Tutustu lisää

Järvenpään kaupungin muutoksen portaat

Järvenpään-kaupungin-muutoksenportaat