A

Hyvinvoinnin palvelualue

Hyvinvoinnin palvelualue toteuttaa osaltaan kaupungin hyvinvointitehtävää. Se edistää kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveyttä, vahvistaa kulttuuria ja tapahtumatoimintaa sekä edistää kaupunkilaisten osallisuutta, tukee asukkaiden osaamista ja työllistymistä ja luo edellytyksiä elämysten kokemiseen itsensä kehittämiseen sekä harrastamiseen.

Palvelualue vastaa hyvinvointia ja terveyttä edistävistä palveluista, työllisyys- ja kotouttamispalveluista, kulttuuri- ja tapahtumapalveluista sekä vapaa-aika- ja harrastuspalveluista.

Hyvinvoinnin palvelualueen vt. palvelualuejohtajana toimii Jari Lausvaara, p. 040 315 2173.

Palvelualueen avainalueita ovat;

 

Hyvinvointi_organisaati netti