A

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue toteuttaa osaltaan kaupungin hyvinvointitehtävää. Se edistää ja tukee lasten ja nuorten turvallista kasvua ja oppimista sekä vahvistaa lapsiperheiden osallisuutta.

Palvelualue toteuttaa tehtäväänsä järjestämällä varhaiskasvatusta, perusopetusta, lukiokoulutusta, oppimisen ja koulunkäynnin tukea sekä opiskeluhuoltopalveluja ja päättää niihin liittyvistä asioista.

 Tällä hetkellä vt. palvelualuejohtajana toimii Mikko Mäkelä, puh. 040 315 3051.

Palvelualueen avainalueina toimivat:

 

Opekas_Organisaatio_Netti