A

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Järvenpään varhaiskasvatuksessa lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma päiväkodissa ja perhepäivähoidossa.

Klikkaa videota ja katso, mistä on kyse!

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaprosessissa käytetään työvälineenä pedagogista dokumentointia, joka kohdistuu suunnitelman laatimisen alkuvaiheessa lapsen vahvuuksiin, mielenkiinnonkohteisiin ja tarpeisiin. Kerättyjä dokumentteja sekä huoltajien asiantuntijuutta hyödynnetään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelun aikana kirjattaessa pedagogiselle toiminnalle asetettavia tavoitteita, pedagogisia toimenpiteitä ja tarvittavia tukitoimia. Kasvattajatiimit sopivat lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisen arvioinnin ja päivittämisen säännöllisestä aikataulusta kauden aikana.

Monikielisen ja -kulttuurisen lapsen kohdalla lapsen varhaiskasvatussuunnitelma sisältää suunnitelman suomen kielen sekä lapsen äidinkielen oppimisen tukemisesta. Suunnitelmaan kirjataan suomi toisena kielenä (S2) -opetuksen menetelmät, tavoitteet, seuranta ja säännöllisen arvioinnin aikataulu sekä vanhempien kanssa sovitut toimenpiteet lapsen oman äidinkielen tukemiseksi.

Varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan myös lapsen mahdollinen tuen tarve, tukitoimenpiteet ja niiden toteuttaminen varhaiskasvatuksessa.

Tutustu lapsen varhaiskasvatussuunnitelman sisältöön:

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 2017 sisältö huoltajille (pdf)

Childs Early Childhood Education and Care Plan (pdf)