A

Tuen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa

Järvenpään varhaiskasvatuksessa seurataan säännöllisesti lasten kasvua, kehitystä ja oppimista sekä varhaiskasvatusryhmien hyvinvointia yhteistyössä varhaiskasvatuksen erityisopettajien kanssa. Kasvattajat havainnoivat ja arvioivat lasten kehitystä ja oppimista sekä tuen tarpeita. Varhaiskasvatuksen opettaja vastaa tarvittavan varhaisen tuen käynnistämisestä ja toteutuksesta yhteistyössä huoltajien ja muiden kasvattajien, erityisopettajan ja päiväkodin johtajan kanssa.

Yksityisissä päiväkodeissa olevien lasten osalta Järvenpään alueellisia varhaiskasvatuksen erityisopettajia voi konsultoida puhelimitse. Tuen järjestämisestä ja toteuttamisesta vastaa yksityinen palveluntarjoaja.

pic47

Alueellista työtä tekevät varhaiskasvatuksen erityisopettajat ja heidän työalueensa:

Anne Lindfors, p. 040 315 2713

 • Yksityisten päiväkotien puhelinkonsultaatio
 • (Varhaiskasvatuskerhot)

Anne Leppänen, p. 040 315 2780   

 • Kyrölän päiväkoti ja Kyrolän koulun esiopetus
 • Päiväkoti Pesäpuu
 • Päiväkoti Polle

Miia Kolehmainen, p. 040 315 3896

 • Päiväkoti Lampaanpolska
 • Päiväkoti Pikkuvanha
 • Louhelan päiväkoti
 • Perhepäivähoito

Kristina Kokkinen, p. 040 315 3693

 • Keskustan päiväkoti
 • Kinnarin päiväkoti ja Kinnarin koulun esiopetus
Lea Myllyniemi, p. 040 315 3103
 • Loutin päiväkoti
 • Päiväkoti Satusauna

Marjut Parkkima, p. 040 315 3035

 • Vuoropäiväkoti Pehtoori
 • Nummenkylän päiväkoti

Tiina Linne, p. 040 315 2463

 • Päiväkoti Pajalanpiha
 • Päiväkoti Puistola
 • Päiväkoti Tahvontupa
 • Kartanon koulun esiopetus
 • Vihtakadun koulun esiopetus

Taina Mättö, p. 040 315 2860

 • Saunakallion päiväkoti ja Saunakallion koulun esiopetus

Johanna Holmas-Lempinen, p. 040 315 2362

 • Närekadun päiväkoti
 • Päiväkoti Iso-Antti
 • Isokydön päiväkoti

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi 

Alueellisen erityisopettajan palvelut hankitaan ostopalveluna ruotsinkieliseen päiväkoti Folkhälsans daghem i Träskändaan. Päiväkodin johtaja toimii yhteyshenkilönä. 

 

Varhaiserityiskasvatus päiväkodin integroidussa erityisryhmässä

Päiväkodin integroidussa erityisryhmässä on 12 3–6-vuotiasta lasta, joista 3–5 lapsella on tehostetun tai erityisen tuen tarve. Lapsiryhmässä työskentelevä varhaiskasvatuksen erityisopettaja vastaa varhaiserityiskasvatuksen toteutumisesta integroidussa erityisryhmässä.

Integroitu erityisryhmä toimii päiväkodin muiden lapsiryhmien tavoin Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti ottaen huomioon lapsen yksilölliset tuen tarpeet.

Integroitujen erityisryhmien sijainti:

 • Saunakallion päiväkoti, Pihkakatu 8