A

Kunnallinen varhaiskasvatus

Järvenpäässä on 19 kunnnallista päiväkotia, joista yksi järjestää vuorohoitoa. Lisäksi Järvenpäässä toimii noin 20 perhepäivähoidon ryhmää.

Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa on haettava neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Äkillisestä työllistymisestä tai opiskelemaan pääsystä johtuvassa hoitopaikan tarpeessa hakemus on tehtävä vähintään kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta.

Varhaiskasvatuspalvelujen tehtävänä on järjestää laadukas ja monipuolinen alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluverkko. Lapsen ja perheen hyvinvointia tukee toimiva ja luottamuksellinen yhteistyö varhaiskasvatuksen henkilöstön ja tarvittavien tukipalveluiden välillä.

Päiväkotien aukioloajat ovat tavallisimmin 6.30–17.30 lasten hoidontarpeesta riippuen. Pienet päiväkodit ja kouluilla toimivat esiopetusryhmät ovat pääsääntöisesti auki kello 7–17. Säännöllistä vuorohoitoa tarvitsevat lapset, joiden hoito ei ole mahdollista tavallisen päiväkodin aukioloaikojen puitteissa, sijoittuvat vuorohoitopäiväkoti Pehtooriin.

Järvenpään kaupunki järjestää äidinkielenään ruotsia puhuvien lasten varhaiskasvatuksen ostopalveluna Folkhälsans daghemmet i Träskändassa. Lapselle haetaan sieltä varhaiskasvatuspaikkaa samoin kuin muihinkin kunnallisiin päiväkoteihin.

Kysymyksiin varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa vastaa varhaiskasvatuksen palveluohjaus p. 040 315 2567 tai varhaiskasvatushaku(at)jarvenpaa.fi.

img-026