A

Tonttijako

tonttijako esimerkkikuva
Esimerkki tonttijaosta

Tonttijako on suunnitelma asemakaavassa osoitetun rakennuskorttelin alueen jakamiseksi tontteihin. Tonttijako voidaan laatia erillisenä tai asemakaavan yhteydessä. Tonttijaossa suunnitellut tontit muodostetaan rakentamis- ja kiinnityskelpoisiksi kiinteistöiksi lohkomistoimituksessa. Rekisteröity, asemakaavan ja tonttijaon mukainen tontti on rakennusluvan myöntämisen edellytys.

Tonttijako tai tonttijaon muutos laaditaan, kun maanomistaja sitä pyytää tai se muutoin havaitaan tarpeelliseksi. Tonttijako tulee laatia siinäkin tapauksessa, että kiinteistöstä muodostuu vain yksi tontti. Tonttijakoa haetaan tonttijakohakemuksella, jonka maanomistajat allekirjoittavat.

Tonttijaon muuttamiseen voidaan ryhtyä, jos tonttijako ei sopeudu asemakaavaan tai vallitseviin maanomistusoloihin. Muutos voidaan tehdä myös silloin kun tonttien omistajat, joita muutos koskee, ovat yksimielisiä tonttijaon muutoksesta. Tonttijaon muuttamiseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. asemakaavamääräykset, käytetty rakennusoikeus sekä rakennusten ja maanalaisten johtojen sijainti tontilla, sekä väestönsuojamääräykset.

Tonttijakoa valmisteltaessa kuullaan tonttijakoalueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajia ja haltijoita. Kuulemisen jälkeen tonttijako asetetaan nähtäville 14 päivän ajaksi. Tonttijako hyväksytään kaupungingeodeetin päätöksellä.

Jos tonttijaon muuttaminen on pääosin yksityisen edun vaatima ja maanomistaja tai -haltija on sitä hakenut, maksaa tonttijaon kustannukset maanomistaja tai -haltija. Tonttijaosta, joka sisältää korkeintaan kaksi tonttia, veloitetaan 790 euroa ja lisäkustannus on 210 euroa/tontti. Maksu on kaupunkikehityslautakunnan hyväksymän voimassaolevan taksan mukainen.

Tonttijaon laadinta kestää hakemuksesta hyväksyntään keskimäärin 2 – 3 kk. Mikäli samanaikaisesti on haettu sekä tonttijakoa että lohkomista, niiden yhteenlaskettu kestoaika on keskimäärin 4 – 6 kk.

Lisäksi kannattaa huomioida, että keväällä toimitusajat ovat pidempiä. Kiinteistönmuodostusprosessi kannattaa käynnistää jo syksyllä, mikäli rakennuslupaa on tarkoitus hakea keväällä.

Lisätietoja numeroista:

Seutulantalon palvelupiste: (09) 2719 2880

Maanmittausteknikko: Suvi Lehtinen, puh. 040 315 2442

Maanmittausinsinööri: Ville Vistbacka, puh. 040 315 2446

 

Katso myös:

 

 

Päivitetty 13.1.2020