A

Monipuolisia palveluita lapsiperheille

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus hyvään arkeen.  Arjen asiat ovat yksinkertaisia: lapsi leikkii, kasvaa, oppii ja kehittyy kotona, perheessä, päivähoidossa ja koulussa.

Perheiden palvelut ovat mukana kaikkien järvenpääläisten lapsiperheiden arjessa ja joskus juhlassakin.  Vanhemmat voivat tarvita rinnalla kulkijaa kasvatustehtävässään. Koululaiseksi oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitaan joskus apua ja tukea.  Nuoren elämässä voi olla monta kiperää kysymystä vailla vastausta.

Neuvolassa seurataan perheen terveyttä ja hyvinvointia raskauden ja pikkulapsivaiheen aikana ja keskustellaan kasvatukseen ja perhe-elämään liittyvistä kysymyksistä.

Perhepalveluissa lasta ja vanhempia tuetaan lapsen kehitykseen ja oppimiseen liittyvissä kysymyksissä.

Perhekeskuksesta löytyy sekä vanhemmille että lapsille seuraa, virikkeitä ja tekemistä.

Kouluterveydenhoitajat, kuraattorit ja psykologit ovat oppilaan ja huoltajien yhteistyökumppaneina koulun arjessa ja silloin, kun tarvitaan tukea ja kannustusta oppimiseen ja koulupäivään.

Perheneuvola palvelee silloin, kun vanhemmat ovat huolestuneita lapsen käyttäytymisestä, sosiaalisesta selviytymisestä ja mielenterveydellisestä hyvinvoinnista.

Perhesosiaalityö vastaa perhetyön, lastensuojelun, Auerkulman perhetukikeskuksen, Keski-Uudenmaan sosiaalipäivystyksen sekä perheoikeudellisista palveluista.

Opiskeluterveydenhuolto on toisen asteen opiskelijoiden ja huoltajien käytettävissä monenlaisten nuoruuteen ja opiskeluun liittyvien kysymysten pohdinnassa.

Nuorisoneuvola tulee avuksi nuorten terveyden ja elämähallinnan pulmakysymyksissä.