A

Järvenpään demokratiahanke on osa Kansanvallan peruskorjausta

Toimi politiikan näyttämöllä

Demokratiakasvatusta päätöksentekoon eläytymällä

Järvenpään kaupunki on yksi kaupunki Suomen itsenäisyyden ajan juhlarahaston Sitran rahoittamassa kokonaisuudessa, jossa rohkein kokeilun edistetään demokratiaa ja osallisuutta. Kokeilu ja ja hanke kestää maaliskuun 2021 loppuun. kuva_kädet_d-kirjain

Sivullisesta osalliseksi

Järvenpään demokratiahankkeessa eläydytään kuntapäättäjän roolin ja luodaan maahanmuuttajataustaisten kaupunkilaisten kanssa uusia toimintatapoja vaikuttamiseen.

Syksyn infotilaisuudet Järvenpää-talolla:

  • 21.10.2020 klo 17-20 ja 28.10.2020 klo 17-20

Osoite: Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää. Tapaamme Järvenpää-talon aulassa infotiskin luona.

MITÄ?
Demokratiakokeilu, jossa mukaan valitut osallistujat harjoittelevat kaupunginvaltuutettuna olemista varjovaltuustossa. Osallistujat tekevät päätöksen jostakin Järvenpäätä ja sen asukkaita koskevasta asiasta. Sitä ennen järjestetään keskustelutilaisuus, iltakoulu, jossa perehdytään paremmin päätettävään asiaan ja päätöksentekoon. Simulaation jälkeen pohditaan vielä, miltä simulaatio tuntui, mikä onnistui ja miten sinä voisit jatkossa vaikuttaa yhteisiin asioihin.

MILLOIN?

  • Iltakoulu pidetään 11.11. kello 17 - 20 Järvenpää-talolla.
  • Valtuustosimulaatioita järjestetään kaksi. Marraskuun varjovaltuusto pidetään 18.11.2020 klo 17 - 20. Tilaisuus lähetetään suorana Järvenpään kaupungin YouTube ja Facebook -tileillä.

Osallistujat saavat kokouspalkkion osallistumisesta.

Kaikki tilaisuudet järjestetään Järvenpää-talolla (Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää). Tapaamme Järvenpää-talon aulassa infotiskin luona.

Voit ilmoittautua mukaan pilvi.kallio-merilainen(at)jarvenpaa.fi

palaute_1stimpressions_oppi

Kutsu!

kutsu-syksy2020

invitation-fall2020 (englannin kielellä)

  • Meillä on tarve edistää kaksisuuntaista kotoutumista ja tukea heikommassa asemassa olevan osallistumista. Hanke kehittää edustuksellista demokratiaa.
  • Hankkeen tarkoituksena on tuottaa kokemus vaikuttamisesta neuvotellen, ehdottaen ja äänestäen asiasta, joka Järvenpäässä on ajankohtaista.
  • Tarjoamme osallistujille politiikan näyttämön, jossa he voivat harjoitella valtuuston kokousta. Ytimessä on kaivautua päätöksentekoon eläytyen ja rooliakin ottaen. Paikalliset puolueet ja liikkeet kutsutaan kokeiluun ohjaamaan ryhmän toimintaa.
  • Tärkeä tavoite on lisätä ihmisten kykyä vaikuttaa demokraattisin keinoin. Hankkeeseen osallistuvien kohderyhmässä voi olla ihmisiä, joiden luottamus hallintoon on heikko, olematon tai kielteinen; lähtömaan poliittista päätöksentekoa ei välttämättä voi kuvata demokraattiseksi. Erityisesti silloin osalliseksi kasvaminen edellyttää kokemusta ilmaisun vapaudesta, kuulluksi tulemisesta ja luottamuksesta.
  • Ensisijaisena kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat yhteistoiminnassa kotoisten puolueiden ja liikkeiden kanssa. Kotoutumistoiminnasta Järvenpäässä vastaa maahanmuuttajatoimisto Verso, jolla on vankka Tukea ja tekoja -verkosto kumppanina. 

Lisätietoja Osallisuuden erityisasiantuntija Pilvi Kallio-Meriläinen, p. 040 315 3737
Maahanmuuttotyön erityisasiantuntija Arja Loima, p. 040 315 2075
etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi