A

Metsätien pohjoisosa

 030024_Metsatien_pohjoisosa_sijaintikartta2

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on muuttaa kevyelle liikenteelle varattu alue kaduksi, mahdollistaen moottoriajoneuvoliikenteen läpiajo nykytilanteen mukaisesti. Kaavamuutoksen tarve on havaittu alueella aloitetun Metsätien, Vihtapolun ja Rämepolun katusuunnittelun yhteydessä. Asemakaavan muutos laaditaan kaupungin aloitteesta vähäisenä teknisluonteisena kaavana.

Yhteyshenkilö:

Kaavasuunnittelija Paula Sidoroff-Eskelinen

p. 040 315 2985, etunimi.sukunimi(at)jarvenpaa.fi

JARDno-2019-2377

Kaavatunnus 030024

LAINVOIMAINEN

Asemakaavan voimaantulosta on kuulutettu 1.4.2020.

Kuulutus

0_HYVÄKSYTTY

Kaupunkikehityslautakunta on hyväksynyt asemakaavan muutoksen 30.1.2020 § 3.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus liitteineen

 

0_EHDOTUSVAIHE 

Asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä (MRL 65 § ja MRA 27 §) 13.-26.11.2019.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

 

0_ALOITUSVAIHE0_VALMISTELUVAIHE

Asemakaavan muutoksen vireilletulosta ilmoittaminen ja valmisteluvaiheen kuuleminen kirjeellä (MRA 30 §) 13.9.-26.9.2019