A

Päiväkoti- ja kouluverkko 2019–2028

Selvitys on osa palveluverkkosuunnitelmaa

Päiväkoti- ja kouluverkkoselvitys on erillisselvitys, jossa linjataan Järvenpään kaupungin päiväkoti- ja kouluverkon iso kuva seuraaville kymmenelle vuodelle. Selvitys on osa Järvenpään palveluverkkosuunnittelmaa, jossa luodaan raamit lähitulevaisuuden investoinneille Järvenpäässä. 

TVT3

Nykyiset päiväkodit ja koulut tarkasteluun

Päiväkoteja ja kouluja koskevia ratkaisuja tarvitaan juuri nyt, sillä: 

  • Järvenpään lasten ja nuorten määrä kasvaa ja päiväkotien ja koulujen on palveltava kasvavaa käyttäjämäärää
  • Päiväkodeista ja kouluista moni on tulossa elinkaarensa päähän seuraavan vuosikymmenen aikana
  • Olemassa olevista kouluista monissa on sisäilmaongelmia, jotka on ratkaistava nopeasti
  • Uudenlainen oppimisympäristöajattelu asettaa tiloille uusia vaatimuksia
  • Päiväkoti- ja koulutilojen tulee palvella asukkaita myös opetusajan ulkopuolella

Terveelliset, turvalliset ja taloudellisesti tehokkaat tilat

Päväkoti- ja kouluverkon tavoitteena on taata kasvavalle käyttäjoukolle terveelliset ja turvalliset tilat. Järvenpään kaupungin koulut ovatkin keskimäärin tyydyttävässä kunnossa. Useat kouluista (Mankala, Oinaskatu, Yläkartano, Vihtakatu, Juhola) on kuitenkin lähellä välttävää kuntoluokkaa, ja vaativat peruskorjauksen tai teknisiä osakorjauksia. Harjulan koulun kunto on todettu välttäväksi ja lupa koulutoiminnan jatkamiseen on kesään 2019 asti.

Vaikka rakennus olisi tyydyttävässä kunnossa, voi jokin rakennusosista olla huonommassa kunnossa ja aiheuttaa sen takia haittaa. Esimerkiksi JYK Urheilukadulla talotekniikkaa ja tiloja on uusittu, mutta heikkokuntoinen julkisivu ja runko aiheuttavat sisäilmaongelmia. Tiloista luovutaan vuoden 2021 loppuun mennessä.

Uuden oppimisympäristön mukaisten tilojen tulee taipua moneen. Koulutilojen käyttöastetta halutaan nostaa ja käyttötarkoituksen on oltava muunneltavissa. Uusien teknologioiden ja digitaalisten ratkaisujen käyttö tukee uutta oppimisympäristöä. Tässä mielessä monet olemassaolevista kouluista ovat vanhentuneita.

Usein kysytyt kysymykset

Harjulan uusi koulu ja päiväkoti final esitys 12.2.2019 (pdf 4,23 Mt)

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelma 2019–2028 (pdf 2 941 kt)