A

Kortteli 1725, katujen Tempo ja Tahti ympäristö

Vanhan Lahdentien varrella sijaitseva yritysalue on toteutunut vain osittain. Rakennusoikeuden alentamista koko korttelin alueella tutkitaan vähäisessä teknisessä asemakaavan muutoksessa.

170010 Kortteli 1725 sijainti

JARDno 2018-2139
Kaavatunnus 170010

Yhteyshenkilö
Asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio

0_LAINVOIMAINEN

Asemakaavan voimaantulosta on kuulutettu 10.1.2019

Kuulutus

Asemakaavakartta

Asemakaavan selostus

0_HYVÄKSYTTY

Kaupunkikehityslautakunta on hyväksynyt asemakaavan muutoksen 25.10.2018 § 97.

Kuulutus

 

0_EHDOTUSVAIHE

Asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti kaavoitusjohtajan päätöksellä 22.8.2018 § 14.

Asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 5. - 18.9.2018.

Kuulutus

Asemakaavakartta

Asemakaavan selostus

 

0_ALOITUSVAIHE0_VALMISTELUVAIHE

Asemakaavan valmisteluvaiheessa on kuultu naapurikiinteistöjen omistajia kirjeellä 24.5. - 8.6.2018.