A

Takaisin Asemakaavan hyväksyminen, Pajalantien kauppa ja Iltapuisto

JARDno-2019-798, kaavatunnus 070059

Järvenpään Kaupunginvaltuusto 25.5.2020 § 24 on hyväksynyt, 7. kaupunginosan eli Pajala yleistä pysäköintialuetta (kiinteistö 186-7-9906-2) ja Iltapuiston lähivirkistysaluetta (osaa kiinteistöstä 186-401-1-2464 ja kiinteistöä 186-7-787-2) koskevan asemakaavan muutosehdotuksen.

 

Järvenpään kaupunki 3.6.2020