A

Takaisin Asemakaavan muutosluonnokset nähtävänä, Sävelpuisto

JARDno-2020-59 kaavatunnus 010108

Kaavamuutostyön lähtötavoitteina on tutkia edellytykset kaupunkikuvallisesti korkealaatuisen asuinkerrostalo- ja palvelurakentamisen osoittamiseksi Sävelpuiston alueelle Keskustan osayleiskaavan 2030 ohjaamien reunaehtojen mukaisesti sekä tutkia kehittämismahdollisuuksia Tervanokan puhdistamoalueen tontille.

Luonnosaineisto on nähtävillä (MRL 62 § ja MRA 30 §) 20.5. – 18.6.2020 Järvenpään kaupungin Seutulantalon palvelupisteessä, Seutulantie 12 sekä internet-sivuilla: www.jarvenpaa.fi/asemakaavat

Lausunnot ja mielipiteet luonnosaineistosta pyydetään 18.6.2020 mennessä sähköpostitse osoitteeseen tekninen.palvelu@jarvenpaa.fi tai kirjallisena osoitteeseen Järvenpään kaupunki, Seutulantalon palvelupiste (Seutulantie 12), PL 41, 04401 JÄRVENPÄÄ.   Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Juho Mattila, 040 315 2224, s-posti etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Järvenpään kaupunki 13.5.2020

 

Kuulutus on nähtävillä Järvenpään kaupungin verkkosivulla (www.jarvenpaa.fi) 13.5.2020 alkaen.