A

Takaisin Asemakaavan voimaantulo, Metsätien pohjoisosa

JARDno-2019-2377, kaavatunnus 030024

Järvenpään kaupunkikehityslautakunta on 30.1.2020 § 3 hyväksynyt 3. kaupunginosan eli Saunakallion katualuetta koskevan Metsätien pohjoisosan asemakaavan muutoksen.

Asemakaava tulee voimaan tällä kuulutuksella.

 

Järvenpään kaupunki 1.4.2020