A

Takaisin Asemakaavan muutos vireille, Sävelpuisto

JARDno-2020-59 kaavatunnus 010108

Kaavamuutostyön lähtötavoitteina on tutkia edellytykset kaupunkikuvallisesti korkealaatuisen asuinkerrostalo- ja palvelurakentamisen osoittamiseksi Sävelpuiston alueelle Keskustan osayleiskaavan 2030 ohjaamien reunaehtojen mukaisesti sekä tutkia kehittämismahdollisuuksia Tervanokan puhdistamoalueen tontille.

Asemakaavan muutostyö on aloitettu. Asiaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 25.3.2020 alkaen ja koko suunnittelun ajan Järvenpään kaupungin Seutulantalon palvelupisteessä, Seutulantie 12 sekä internet sivuilla osoitteessa: www.jarvenpaa.fi/asemakaavat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään 24.4.2020 mennessä sähköpostitse osoitteeseen tekninen.palvelu@jarvenpaa.fi tai kirjallisena osoitteeseen Järvenpään kaupunki, Seutulantalon palvelupiste (Seutulantie 12), PL 41, 04401 JÄRVENPÄÄ.

Aloitusvaiheeseen suunniteltua yleisötilaisuutta ei koronaviruksen vuoksi järjestetä.

Lisätietoja antaa projektipäällikkö Juho Mattila, 040 315 2224, s-posti etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Järvenpään kaupunki 18.3.2020

 

Kuulutus on nähtävillä Järvenpään kaupungin verkkosivulla (www.jarvenpaa.fi) 18.3.2020 alkaen.