A

Takaisin Asemakaavan hyväksyminen, Metsätien pohjoisosa

JARDno-2019-2377, kaavatunnus 030024

Kaupunkikehityslautakunta on 30.1.2020 § 3 hyväksynyt 3. kaupunginosan eli Saunakallion katualuetta koskevan asemakaavan muutoksen.

 

Järvenpään kaupunki 3.2.2020