A

Takaisin Asemakaavan voimaantulo: Harjuvaarankuja, korttelit 145, 146 ja 166 sekä katu – ja puistoalueet

JARDno-2017-26, kaavatunnus 010099

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 21.10.2019 § 72 asemakaavan muutoksen, koskien 1. kaupunginosan eli Keskus kortteleita 145, 146 ja 166 sekä katu- ja puistoaluetta (Vanhankyläntie 16-20, Harjuvaarankuja 2).

Asemakaava tulee voimaan tällä kuulutuksella.

 

Järvenpään kaupunki 24.1.2020